Công văn 5718/CTHN-TTHT

Công văn 5718/CTHN-TTHT năm 2021 về phân bổ công cụ dụng cụ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5718/CTHN-TTHT 2021 phân bổ công cụ dụng cụ Cục Thuế Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5718/CTHN-TTHT
V/v phân bổ công cụ dụng cụ

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi: Công ty TNHH MBI Motors
(Địa chỉ: số 03 Láng Hạ, Phường Thành Công Quận Ba Đình, TP Hà Nội; MST: 0108596557)

Trả lời văn bản số 01/2021/CV-MBI đề ngày 26/01/2021 của Công ty TNHH MBI Motors vướng mắc về việc phân bổ công cụ dụng cụ, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

+ Tại khoản 1 Điều 3 quy định tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cố định:

“Điều 3. Tiêu chuẩn và nhận biết tài sản c định:

1. Tư liệu lao động là những tài sản hữu hình có kết cấu độc lập, hoặc là một hệ thng gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau đ cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định mà nếu thiếu bt kỳ một bộ phận nào thì cả hệ thống không thể hoạt động được, nếu thỏa mãn đồng thời cả ba tiêu chun dưới đây thì được coi là tài sản cố định:

a) Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;

b) Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên;

c) Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) trở lên.

…”

+ Tại điểm 11 Điều 9 quy định nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ:

11. Đi với các tài sản cố định doanh nghiệp đang theo dõi, quản lý và trích khấu hao theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC nay không đủ tiêu chuẩn về nguyên giá tài sản cố định theo quy định tại Điu 2 của Thông tư này thì giá trị còn lại của các tài sản này được phân b vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thời gian phân b không quá 3 năm k từ ngày có hiệu lực thi hành của Thông tư này.”

- Căn cứ khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC), quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

“2.2. Chi khấu hao tài sản cố định thuộc một trong các trường hợp sau:

d) Phn trích khu hao vượt mức quy định hiện hành của Bộ Tài chính vchế độ quản lý, sử dụng và trích khu hao tài sản c định.

Đi với tài sn là công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển, ... không đáp ứng đủ điều kiện xác định là tài sản cố định theo quy định thì chi phí mua tài sản nêu trên được phân b dần vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng tối đa không quá 3 năm.”

Căn cứ các quy định trên, trường hp Công ty có tài sản là công cụ, dụng cụ không đáp ứng đủ điều xác định là tài sản cố định theo quy định thì chi phí mua tài sản được phân bổ dần vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng tối đa không quá 3 năm theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính. Đề nghị Công ty căn cứ tình hình hoạt động thực tế tại đơn vị để thực hiện phân bổ vào chi phí theo đúng quy định của pháp luật.

Nội dung vướng mắc của Công ty về việc đặc điểm và phân loại công cụ, dụng cụ không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan thuế. Đ nghCông ty liên hệ với Cục quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán để được hướng dẫn, giải quyết.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hp còn vướng mắc, đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra kiểm tra số 2 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH MBI Motors được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TTKT2;
- Phòng NVDTPC;

- Website Cục Thuế;
- Lưu: VT,TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5718/CTHN-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5718/CTHN-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/02/2021
Ngày hiệu lực24/02/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(05/03/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5718/CTHN-TTHT

Lược đồ Công văn 5718/CTHN-TTHT 2021 phân bổ công cụ dụng cụ Cục Thuế Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5718/CTHN-TTHT 2021 phân bổ công cụ dụng cụ Cục Thuế Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5718/CTHN-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Tiến Trường
        Ngày ban hành24/02/2021
        Ngày hiệu lực24/02/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (05/03/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5718/CTHN-TTHT 2021 phân bổ công cụ dụng cụ Cục Thuế Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5718/CTHN-TTHT 2021 phân bổ công cụ dụng cụ Cục Thuế Hà Nội

              • 24/02/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 24/02/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực