Công văn 572/BXD-KSTK

Công văn số 572/BXD-KSTK của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán trong báo cáo kinh tế- kỹ thuật

Nội dung toàn văn Công văn 572/BXD-KSTK hướng dẫn thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán trong báo cáo kinh tế- kỹ thuật


BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 572/BXD-KSTK
V/v: Hướng dẫn thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán trong báo cáo kinh tế- kỹ thuật

Hà  Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2006 

 

Kính gửi :  Sở giao thông công chính thành phố Hồ Chí Minh

 

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 423/SGTCC-GT ngày 07/3/2006 của Sở Giao thông công chính thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn việc thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán trong báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Theo các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng và hướng dẫn tại văn bản số 2200/BXD-KSTK ngày 27/10/2005 của Bộ Xây dựng, khi thẩm định thiết kế bản vẽ thi công trong báo cáo kinh tế - kỹ thuật, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ thẩm định những nội dung liên quan đến thẩm định thiết kế cơ sở; khi thẩm định dự toán trong báo cáo kinh tế - kỹ thuật, người quyết định đầu tư chỉ thẩm định những nội dung liên quan đến tổng mức đầu tư. Việc thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán với đầy đủ nội dung quy định tại khoản 3, mục V, phần I, Thông tư số 08/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005 và khoản 2, mục I, phần C, Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng do chủ đầu tư thực hiện sau khi báo cáo kinh tế - kỹ thuật đã được người quyết định đầu tư phê duyệt.

- Căn cứ kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán với đầy đủ nội dung quy định tại khoản 3, mục V, phần I, Thông tư số 08/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005 và khoản 2, mục I, phần C, Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, chủ đầu tư ra quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán trong báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

Trong quá trình thực hiện, đề nghị Quý Sở phản ánh những vướng mắc (nếu có) về Bộ Xây dựng để hướng dẫn giải quyết./.

 

Nơi nhận :
- Như trên
- Lưu VP, PC, KTTC, KSTK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Nguyễn Văn Liên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 572/BXD-KSTK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu572/BXD-KSTK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2006
Ngày hiệu lực04/04/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 572/BXD-KSTK

Lược đồ Công văn 572/BXD-KSTK hướng dẫn thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán trong báo cáo kinh tế- kỹ thuật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 572/BXD-KSTK hướng dẫn thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán trong báo cáo kinh tế- kỹ thuật
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu572/BXD-KSTK
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNguyễn Văn Liên
        Ngày ban hành04/04/2006
        Ngày hiệu lực04/04/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 572/BXD-KSTK hướng dẫn thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán trong báo cáo kinh tế- kỹ thuật

         Lịch sử hiệu lực Công văn 572/BXD-KSTK hướng dẫn thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán trong báo cáo kinh tế- kỹ thuật

         • 04/04/2006

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 04/04/2006

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực