Công văn 572/UBND-KGVX

Công văn 572/UBND-KGVX năm 2021 về cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 572/UBND-KGVX 2021 học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng để chống dịch Covid19 Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 572/UBND-KGVX
V/v cho học sinh trở lợi trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bnh Covid-19

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội, Y tế;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được Tờ trình liên ngành số 522/TTrLN:SGDĐT-YT ngày 24/02/2021 ca liên Sở: Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế và Tờ trình s903/TTr-SLĐTBXH ngày 24/02/2021 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc cho học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp trlại trường học sau thời gian tạm dừng đến trưng để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (bn chụp gửi kèm theo).

Về việc này, Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến như sau:

1. Đồng ý đề xuất của liên Sở: Giáo dục và Đào tạo - Y tế tại Tờ trình liên ngành số 522/TTrLN: SGDĐT-YT ngày 24/02/2021 về việc cho học sinh trở lại trường học từ ngày 02/3/2021 (thứ Ba).

2. Đồng ý đề xuất của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Tờ trình 903/TTr-SLĐTBXH ngày 24/02/2021 về việc cho sinh viên, học viên trở lại trường học từ ngày 08/3/2021 (thứ Hai).

3. Giao SGiáo dục và Đào tạo, SLao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phi hợp Sở Y tế, UBND các quận, huyện, thị xã thông báo, chđạo, hướng dẫn, kiểm tra các trường, các đơn vị và tổ chức liên quan triển khai nghiêm túc và đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dn của Trung ương và Thành phố để sẵn sàng đón học sinh trlại trường./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đồng chí Bí thư Thành ủy;
- Các Bộ: Giáo dục và
Đào tạo, Y tế, Lao động Thương binh và Xã hội;
- Thư
ng trực Thành ủy;
-
Thường trực ND Thành phố;
- Chủ tịch UBN
D Thành phố;
-
Phó Chủ tịch Chử Xuân Dũng;
- VTUB: CVT,
các Phó Chánh Văn phòng; Các phòng: KGVX, NC, TKBT;
-
Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Chử Xuân
Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 572/UBND-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu572/UBND-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/02/2021
Ngày hiệu lực27/02/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(27/02/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 572/UBND-KGVX 2021 học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng để chống dịch Covid19 Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 572/UBND-KGVX 2021 học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng để chống dịch Covid19 Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu572/UBND-KGVX
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýChử Xuân Dũng
        Ngày ban hành27/02/2021
        Ngày hiệu lực27/02/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (27/02/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 572/UBND-KGVX 2021 học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng để chống dịch Covid19 Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 572/UBND-KGVX 2021 học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng để chống dịch Covid19 Hà Nội

              • 27/02/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 27/02/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực