Công văn 5720/VPCP-QHQT

Công văn số 5720/VPCP-QHQT về việc bổ sung danh mục dự án của Hội Luật gia Việt Nam do CIDA Canada viện trợ vào Danh mục tài trợ do Văn phòng Chính phủ ban hành.

Nội dung toàn văn Công văn 5720/VPCP-QHQT bổ sung danh mục dự án của Hội Luật gia Việt Nam do CIDA Canada viện trợ vào Danh mục tài trợ


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5720/VPCP-QHQT
V/v: Bổ sung danh mục dự án của Hội Luật gia Việt do CIDA viện trợ vào Danh mục tài trợ

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Ngoại giao;
- Hội Luật gia Việt .

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6695/BKH-KTĐN ngày 17 tháng 09 năm 2007) về việc bổ sung danh mục dự án "Nghiên cứu vận dụng các quy định pháp luật và cơ chế quốc tế, khu vực để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động Việt Nam ở nước ngoài" của Hội Luật gia Việt nam do Cơ quan phát triển quốc tế Canada (CIDA Canada) viện trợ không hoàn lại, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý bổ sung Dự án "Nghiên cứu vận dụng các quy định pháp luật và cơ chế quốc tế, khu vực để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động Việt ở nước ngoài" của Hội Luật gia Việt vào Danh mục tài trợ chính thức.

2. Yêu cầu Hội Luật gia Việt Nam tiếp thu ý kiến đóng góp của Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ  Lao động-Thương binh và Xã hội (tại các công văn: 11558/BTC-TCĐN ngày 28/08/2007; 3083/BNG-LS ngày 07/09/2007; 3186/BLĐTBXH-PC ngày 07/09/2007; 3875/BTP-PLQT ngày 11/09/2007) khi tiến hành thẩm định, phê duyệt và quản lý, thực hiện dự án nêu trên.

3. Hội Luật gia Việt Nam khi thẩm định, phê duyệt và quản lý, thực hiện dự án nêu trên cần tuân thủ các quy định của Nghị định số 103/1998/NĐ-CP ngày 26/12/1998 về Quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật và các quy định khác liên quan đến quản lý các tổ chức xã hội, nghề nghiệp và Nghị định của Chính phủ số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức và Thông tư số 04/2007/TT-BKH ngày 30/07/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức. Phần vốn đối ứng trong nước do Hội Luật gia Việt tự cân đối trong ngân sách hàng năm của Hội Luật gia Việt .

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, Phó TTg Nguyễn Sinh Hùng (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy;
các Vụ: VX, KG, TH, Webiste CP;
- Lưu: VT, QHQT

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5720/VPCP-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5720/VPCP-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/10/2007
Ngày hiệu lực09/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5720/VPCP-QHQT

Lược đồ Công văn 5720/VPCP-QHQT bổ sung danh mục dự án của Hội Luật gia Việt Nam do CIDA Canada viện trợ vào Danh mục tài trợ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5720/VPCP-QHQT bổ sung danh mục dự án của Hội Luật gia Việt Nam do CIDA Canada viện trợ vào Danh mục tài trợ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5720/VPCP-QHQT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành09/10/2007
        Ngày hiệu lực09/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5720/VPCP-QHQT bổ sung danh mục dự án của Hội Luật gia Việt Nam do CIDA Canada viện trợ vào Danh mục tài trợ

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5720/VPCP-QHQT bổ sung danh mục dự án của Hội Luật gia Việt Nam do CIDA Canada viện trợ vào Danh mục tài trợ

           • 09/10/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/10/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực