Công văn 5721/TCT-DNL

Công văn 5721/TCT-DNL năm 2017 về sử dụng hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5721/TCT-DNL 2017 vướng mắc sử dụng hóa đơn


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5721/TCT-DNL
V/v: sử dụng hóa đơn

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV Bảo hiểm
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.
(Địa chỉ: Tầng 10-11, Tòa nhà 126 Đội Cấn, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1899/CV-VBI5 ngày 08/11/2017 của Công ty TNHH MTV Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam kiến nghị một số vướng mắc trong việc sử dụng hóa đơn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc sử dụng hóa đơn điện-tử mang tên giao dịch cũ

Khoản 1 Điều 27, Luật quản lý thuế quy định:

"1. Khi có thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế đã nộp thì người nộp thuế phải thông báo với cơ quan thuế trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày có sự thay đổi thông tin."

Khoản 2 Điều 12, Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 hướng dẫn về đăng ký thuế:

"2. Tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh và cá nhân khác đã đăng ký thuế với cơ quan thuế, khi có thay đổi một trong các thông tin trên tờ khai đăng ký thuế, bảng kê kèm theo tờ khai đăng ký thuế phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi . . . "

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty chuyển đổi từ "Công ty TNHH MTV Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam" thành "Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam" và trong thời gian thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế theo quy định thì Công ty được tiếp tục sử dụng hóa đơn mang tên "Công ty TNHH MTV Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam" khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Kể từ ngày thay đổi thông tin đăng ký thuế, Công ty phải sử dụng hóa đơn mang tên mới là "Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam". Công ty chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung ghi trên hóa đơn.

2. Tiếp tục sử dụng số hóa đơn điện tử đã phát hành sau khi thay đổi thông tin đăng ký thuế

Khoản 5 Điều 3, Thông tư s26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 sửa đổi khoản 2 Điều 9, Thông tư s39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 có quy định:

ối với các số hoá đơn đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên tờ hoá đơn, khi có sự thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hoá đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng vả gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

Trường hợp có sự thay đổi về nội dung đã thông báo phát hành, tổ chức kinh doanh phải thực hiện thông báo phát hành mới theo hướng dẫn tại khoản này."

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH MTV Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam sử dụng hóa đơn điện tử đã gửi Thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế theo quy định, khi thực hiện đăng ký lại doanh nghiệp theo tên gọi mới là Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, đơn vị gửi Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn kèm theo hóa đơn mẫu theo thông tin mới đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý và thực hiện điều chỉnh thông tin tại phần mềm khởi tạo hóa đơn điện tử đảm bảo hóa đơn điện tử được lập theo đúng tên đăng ký mới thì tiếp tục được sử dụng hóa đơn điện tử đã đăng ký thông báo phát hành với cơ quan thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ. Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam thực hiện báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và kê khai, nộp thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH MTV Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- V
ụ CS, KK, PC
- Website TCT;
- Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PH
Ó TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5721/TCT-DNL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5721/TCT-DNL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2017
Ngày hiệu lực13/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5721/TCT-DNL

Lược đồ Công văn 5721/TCT-DNL 2017 vướng mắc sử dụng hóa đơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5721/TCT-DNL 2017 vướng mắc sử dụng hóa đơn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5721/TCT-DNL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýĐặng Ngọc Minh
        Ngày ban hành13/12/2017
        Ngày hiệu lực13/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 5721/TCT-DNL 2017 vướng mắc sử dụng hóa đơn

            Lịch sử hiệu lực Công văn 5721/TCT-DNL 2017 vướng mắc sử dụng hóa đơn

            • 13/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực