Công văn 573/BXD-KSTK

Công văn số 573/BXD-KSTK của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật

Nội dung toàn văn Công văn 573/BXD-KSTK hướng dẫn phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật


BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 573/BXD-KSTK
V/v: Hướng dẫn phê Duyệt Báo Cáo kinh tế-kỹ thuật

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2006 

 

Kính gửi :  Phòng hạ tầng kinh tế huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây

 

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 06/CV-HTKT ngày 05/3/2006 của Phòng Hạ tầng Kinh tế huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây về việc đề nghị hướng dẫn quy trình phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có hướng dẫn như sau:

Theo quy định tại phần V Thông tư 16/2005/NĐ-CP">08/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005 và hướng dẫn tại văn bản số 2200/BXD-KSTK ngày 27/10/2005 của Bộ Xây dựng, đối với công trình xây dựng chỉ phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật và sử dụng vốn ngân sách nhà nước có tổng mức đầu tư từ 500 triệu đồng trở lên, người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật sau khi có kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công trong báo cáo kinh tế - kỹ thuật của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nêu tại khoản 5 Điều 9 Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ. Việc thẩm định thiết kế bản vẽ thi công trong báo cáo kinh tế - kỹ thuật của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thực hiện như quy định đối với thẩm định thiết kế cơ sở.

Đối với công trình xây dựng chỉ phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật và sử dụng vốn ngân sách nhà nước có tổng mức đầu tư dưới 500 triệu đồng hoặc sử dụng các nguồn vốn khác, người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Trường hợp này, chủ đầu tư phải xin giấy phép xây dựng./.

 

Nơi nhận :
- Như trên
- Lưu VP, PC, KSTK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đã ký 
Nguyễn Văn Liên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 573/BXD-KSTK

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 573/BXD-KSTK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 04/04/2006
Ngày hiệu lực 04/04/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 573/BXD-KSTK

Lược đồ Công văn 573/BXD-KSTK hướng dẫn phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 573/BXD-KSTK hướng dẫn phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 573/BXD-KSTK
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Người ký Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành 04/04/2006
Ngày hiệu lực 04/04/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 573/BXD-KSTK hướng dẫn phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật

Lịch sử hiệu lực Công văn 573/BXD-KSTK hướng dẫn phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật

  • 04/04/2006

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 04/04/2006

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực