Công văn 5732/CT-TTHT

Công văn 5732/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế nhà thầu do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5732/CT-TTHTchính sách thuế nhà thầu Hồ Chí Minh 2016


TỔNG CỤC THU
CỤC THU
TP.H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5732/CT-TTHT
V/v: chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: VPĐH Nhà thầu tư vấn Giám sát Xây dựng Đại lộ Đông - Tây TP.HCM
Địa chỉ: lầu 6, tòa nhà Thiên Sơn, 05 Nguyễn Gia Thiều, F.6, Q.3, TP.HCM
Mã số thuế: 0303834156

Trả lời văn bản số AMD/TAX/L34483 ngày 25/04/2016 của Văn phòng điều hành (hồ sơ bổ sung ngày 30/05/2016) về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi tắt là thuế nhà thầu):

- Tại Khoản 1 Điều 1 quy định đối tượng áp dụng:

“Tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam (sau đây gọi chung là Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài) kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết giữa Nhà thầu nước ngoài với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc giữa Nhà thầu nước ngoài với Nhà thầu phụ nước ngoài để thực hiện một phần công việc của Hợp đồng nhà thầu.”

- Tại Khoản 1 Điều 5 quy định các loại thuế áp dụng:

“Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là tổ chức kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo hướng dẫn tại Thông tư này.”

- Tại Điều 9 quy định thuế GTGT:

“Thuế giá trị gia tăng

Thực hiện theo quy định của Luật Thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thi hành.”

- Tại Khoản 1 Điều 13 quy định doanh thu tính thuế TNDN:

“Doanh thu tính thuế TNDN

a) Doanh thu tính thuế TNDN

Doanh thu tính thuế TNDN là toàn bộ doanh thu không bao gồm thuế GTGT mà Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nhận được, chưa trừ các khoản thuế phải nộp. Doanh thu tính thuế TNDN được tính bao gồm cả các khoản chi phí do Bên Việt Nam trả thay Nhà thầu nước ngoài, Nhà thu phụ nước ngoài (nếu có).

b) Xác định doanh thu tính thuế TNDN đối với một s trường hợp cụ thể:

b.1) Trường hợp, theo thỏa thuận tại hợp đồng nhà thầu, hợp đng nhà thầu phụ, doanh thu Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nhận được không bao gồm thuế TNDN phải nộp thì doanh thu tính thuế TNDN được xác định theo công thức sau:

Doanh thu tính thuế TNDN

=

Doanh thu không bao gồm thuế TNDN

1 - Tỷ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế

…”

- Tại Khoản 2 Điều 33 quy định tỷ lệ (%) thuế TNDN trên doanh thu đối vi ngành dịch vụ là 5%.

Căn cứ Khoản 4 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 27 Đồng tiền nộp thuế và xác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước:

“Trường hợp phát sinh doanh thu, chi phí, giá tính thuế bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp như sau:

- Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán doanh thu là tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản.

- Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán chi phí là tỷ giá bán ra của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán ngoại tệ.

- Các trường hợp cụ thể khác thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014.”

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ vào các quy định trên:

Trường hợp Văn phòng điều hành theo trình bày: là nhà thầu nước ngoài đã đăng ký nộp thuế nhà thầu (GTGT, TNDN) theo phương pháp hỗn hợp (nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu) đối với 3 hợp đng tư vấn E-W/01/2001, E-W/02/2003, E-W/03/2011 đã ký với chủ đầu tư là Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình Giao thông Đô thị Thành phố (viết tắt UCCI), Văn phòng điều hành và chủ đầu tư đã ký Phụ lục có thỏa thuận giá trị 3 hợp đồng nêu trên không bao gồm thuế (GTGT và TNDN) và tiền thuế TNCN của chuyên gia nưc ngoài làm việc theo hợp đồng tư vn số E- W/03/2011 (ước tính 8,4 tỷ đồng) do UCCI thanh toán lại cho nhà thầu, khi hoàn thành việc cung ứng dịch vụ tư vấn và nhận khoản tiền thuế TNCN do UCCI thanh toán lại thì Văn phòng tính và kê khai nộp thuế như sau:

- Thuế TNDN: doanh thu (chưa bao gồm thuế) gồm phí dịch vụ tư vấn và tiền thuế TNCN do UCCI thanh toán được quy đổi thành doanh thu tính thuế TNDN theo quy định tại Điểm b1 Khoản 1 Điều 13 Thông tư 103/2014/TT-BTC tỷ lệ (%) thuế TNDN trên doanh thu là 5%.

- Thuế GTGT: Văn phòng phải lập hóa đơn GTGT với thuế suất là 10%, doanh thu chưa gồm thuế GTGT là doanh thu tính thuế TNDN.

Về tỷ giá quy đi ngoại tệ ra đồng Việt Nam Văn phòng thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên.

Cục Thuế TP thông báo Văn phòng biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Phòng KT2;
- Phòng PC;
- Lưu: (TTHT, HC).
1210-16419403/2016 pbk

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5732/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5732/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/06/2016
Ngày hiệu lực21/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5732/CT-TTHTchính sách thuế nhà thầu Hồ Chí Minh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5732/CT-TTHTchính sách thuế nhà thầu Hồ Chí Minh 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5732/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Thị Lệ Nga
        Ngày ban hành21/06/2016
        Ngày hiệu lực21/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5732/CT-TTHTchính sách thuế nhà thầu Hồ Chí Minh 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5732/CT-TTHTchính sách thuế nhà thầu Hồ Chí Minh 2016

           • 21/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực