Công văn 5733/VPCP-KTN

Công văn 5733/VPCP-KTN năm 2014 quy định cấm, hạn chế đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5733/VPCP-KTN 2014 cấm hạn chế đầu tư khu kinh tế khu công nghiệp chưa có hệ thống xử lý nước thải


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5733/VPCP-KTN
V/v quy định cấm, hạn chế đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư. CôngThương, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3826/BKHĐT-QLKKT ngày 18 tháng 6 năm 2014 về việc báo cáo rà soát, bổ sung các quy định cấm, hạn chế đầu tư vào các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung; ý kiến của các Bộ: Công Thương (văn bản số 6625/BCT-KH ngày 17/7/2014), Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 2928/BTNMT-TCMT ngày 11/7/2014), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất bổ sung lĩnh vực cấm, hạn chế đầu tư vào các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung vào dự thảo Luật đầu tư (sửa đổi).

2. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát các quy định hiện hành trong các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật bảo vệ môi trường, xử lý các quy định chồng chéo và nghiên cứu, bổ sung các nội dung phù hợp để tăng cường hiệu quả công tác quản lý việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo chủ đầu tư hạ tầng các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp khẩn trương hoàn thành xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung; tăng cường hơn nữa công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đồng thời với việc tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường tại địa. phương.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng; Bộ Xây dựng;
- VPCP: BTCN, các PCH, các Trợ lý TTgCP, các Vụ: KTTH, KGVX, TH;
- Lưu: Văn thư, K.TN (3b) TrT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5733/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5733/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/07/2014
Ngày hiệu lực29/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5733/VPCP-KTN 2014 cấm hạn chế đầu tư khu kinh tế khu công nghiệp chưa có hệ thống xử lý nước thải


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5733/VPCP-KTN 2014 cấm hạn chế đầu tư khu kinh tế khu công nghiệp chưa có hệ thống xử lý nước thải
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5733/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành29/07/2014
        Ngày hiệu lực29/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5733/VPCP-KTN 2014 cấm hạn chế đầu tư khu kinh tế khu công nghiệp chưa có hệ thống xử lý nước thải

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5733/VPCP-KTN 2014 cấm hạn chế đầu tư khu kinh tế khu công nghiệp chưa có hệ thống xử lý nước thải

             • 29/07/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 29/07/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực