Công văn 5733/VPCP-NN

Công văn số 5733/VPCP-NN về việc hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng công trình cho tỉnh Bến Tre khắc phục hậu quả cơn bão số 9 năm 2006 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5733/VPCP-NN hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng công trình cho tỉnh Bến Tre khắc phục hậu quả cơn bão số 9 -2006


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5733/VPCP-NN
V/v hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng công trình cho tỉnh Bến Tre khắc phục hậu quả cơn bão số 9 năm 2006

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương;
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre.

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre (công văn số 3102/TTr-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2007), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6986/BKH-KTNN ngày 25 tháng 9 năm 2007) về việc hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng công trình cho tỉnh Bến Tre khắc phục hậu quả cơn bão số 9 năm 2006, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre chủ động sử dụng nguồn kinh phí đã được hỗ trợ tại các Quyết định: số 1732/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2006, số 153/QĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để khắc phục hậu quả cơn bão số 9 năm 2006, sớm ổn định đời sống của nhân dân và phục hồi sản xuất.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN,
PCN Văn Trọng Lý,
các Vụ: TH, KTTH, NC, V. IV,
Website CP;
- Lưu: VT, NN (3b), Thưởng. 16

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5733/VPCP-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5733/VPCP-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/10/2007
Ngày hiệu lực09/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5733/VPCP-NN

Lược đồ Công văn 5733/VPCP-NN hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng công trình cho tỉnh Bến Tre khắc phục hậu quả cơn bão số 9 -2006


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

    Văn bản liên quan ngôn ngữ

      Văn bản sửa đổi, bổ sung

        Văn bản bị đính chính

          Văn bản được hướng dẫn

            Văn bản đính chính

              Văn bản bị thay thế

                Văn bản hiện thời

                Công văn 5733/VPCP-NN hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng công trình cho tỉnh Bến Tre khắc phục hậu quả cơn bão số 9 -2006
                Loại văn bảnCông văn
                Số hiệu5733/VPCP-NN
                Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
                Người kýVăn Trọng Lý
                Ngày ban hành09/10/2007
                Ngày hiệu lực09/10/2007
                Ngày công báo...
                Số công báo
                Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
                Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
                Cập nhật15 năm trước

                Văn bản thay thế

                  Văn bản được dẫn chiếu

                    Văn bản hướng dẫn

                      Văn bản được hợp nhất

                        Văn bản được căn cứ

                          Văn bản hợp nhất

                            Văn bản gốc Công văn 5733/VPCP-NN hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng công trình cho tỉnh Bến Tre khắc phục hậu quả cơn bão số 9 -2006

                            Lịch sử hiệu lực Công văn 5733/VPCP-NN hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng công trình cho tỉnh Bến Tre khắc phục hậu quả cơn bão số 9 -2006

                            • 09/10/2007

                              Văn bản được ban hành

                              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

                            • 09/10/2007

                              Văn bản có hiệu lực

                              Trạng thái: Có hiệu lực