Công văn 5734/TCHQ-GSQL

Công văn 5734/TCHQ-GSQL về gia hạn thời hạn tạm nhập tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 5734/TCHQ-GSQL gia hạn thời hạn tạm nhập tái xuất đã được thay thế bởi Công văn 2441/TCHQ-GSQL gia hạn thời hạn tạm nhập tái xuất tạm xuất tái nhập 2014 và được áp dụng kể từ ngày 11/03/2014.

Nội dung toàn văn Công văn 5734/TCHQ-GSQL gia hạn thời hạn tạm nhập tái xuất


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5734/TCHQ-GSQL
V/v gia hạn thời hạn tạm nhập tái xuất

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố

Quá trình thực hiện nội dung công văn số 3108/TCHQ-GSQL ngày 29/06/2011 của Tổng cục Hải quan về việc gia hạn thời hạn tạm nhập tái xuất, một số Cục Hải quan địa phương đang tồn tại vướng mắc nội dung điểm 2 công văn số 3108/TCHQ-GSQL dẫn trên, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thống nhất thực hiện như sau:

Nội dung điểm 2 công văn 3108/TCHQ-GSQL được điều chỉnh lại như sau:

“2. Trường hợp hàng hóa đã tạm nhập quá thời hạn tạm nhập nhưng chưa tái xuất thì lãnh đạo Chi cục Hải quan (nơi làm thủ tục tạm nhập cho lô hàng) tiến hành xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền quy định tại điểm đ, khoản 2 và điểm a, khoản 5, Điều 8 Nghị định số 97/2007/NĐ-CP đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 18/2009/NĐ-CP ngày 18/02/2009”.

Nội dung công văn này là bộ phận không tách rời nội dung công văn số 3108/TCHQ-GSQL ngày 29/6/2011 của Tổng cục Hải quan.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện nội dung hướng dẫn trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c TT: Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5734/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5734/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/11/2011
Ngày hiệu lực15/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/03/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5734/TCHQ-GSQL gia hạn thời hạn tạm nhập tái xuất


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 5734/TCHQ-GSQL gia hạn thời hạn tạm nhập tái xuất
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu5734/TCHQ-GSQL
       Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
       Người kýVũ Ngọc Anh
       Ngày ban hành15/11/2011
       Ngày hiệu lực15/11/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/03/2014
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được căn cứ

        Văn bản hợp nhất

         Văn bản gốc Công văn 5734/TCHQ-GSQL gia hạn thời hạn tạm nhập tái xuất

         Lịch sử hiệu lực Công văn 5734/TCHQ-GSQL gia hạn thời hạn tạm nhập tái xuất