Công văn 5735/TCHQ-KTTT

Công văn số 5735/TCHQ-KTTT về việc tham vấn giá mặt hàng sữa bột nguyên liệu và các sản phẩm từ sữa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5735/TCHQ-KTTT tham vấn giá mặt hàng sữa bột nguyên liệu và các sản phẩm từ sữa nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 5735/TCHQ-KTTT
V/v tham vấn giá

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2008

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh;
- Công ty Cổ phần Đại Tân Việt.
(số 38/6N Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh).

 

Trả lời công văn LTV 184/291008 ngày 29/10/2008 của Công ty Cổ phần Đại Tân Việt về việc tham vấn giá mặt hàng sữa bột nguyên liệu và các sản phẩm từ sữa nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính Phủ; Thông tư số 40/2007/NĐ-CP">40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài Chính; Quyết định số 1636/QĐ-TCHQ ngày 04/8/2008 của Tổng cục Hải quan ban hành quy trình kiểm tra, xác định trị giá tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; Quyết định số 1102/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính về việc xây dựng, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu giá.

Trường hợp hàng nhập khẩu của Công ty thuộc đối tượng tham vấn giá, nộp khoản đảm bảo theo quy định tại các văn bản trên và Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tiến hành tham vấn giá, thực hiện yêu cầu nộp khoản đảm bảo là đúng quy định. Việc cơ quan Hải quan thực hiện tham vấn xác định giá tính thuế như trên là đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ của doanh nghiệp và thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật.

Tuy nhiên, theo phản ánh của doanh nghiệp và thực tế thị trường có một số mặt hàng nhập khẩu đã có trị giá giao dịch tăng cao thì gần đây đã có xu hướng giảm dần. Để đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp và thực hiện việc kiểm tra, tham vấn, xác định trị giá tính thuế đúng quy định. Yêu cầu Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh khẩn trương tổ chức thu thập thông tin giá để bổ sung, sửa đổi danh mục các mặt hàng quản lý trọng điểm của đơn vị và đề xuất sửa đổi bổ sung danh mục mặt hàng quản lý rủi ro của Tổng cục Hải quan phù hợp với thực tế theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần Đại Tân Việt và Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5735/TCHQ-KTTT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5735/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/11/2008
Ngày hiệu lực 11/11/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5735/TCHQ-KTTT

Lược đồ Công văn 5735/TCHQ-KTTT tham vấn giá mặt hàng sữa bột nguyên liệu và các sản phẩm từ sữa nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 5735/TCHQ-KTTT tham vấn giá mặt hàng sữa bột nguyên liệu và các sản phẩm từ sữa nhập khẩu
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5735/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
Người ký Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành 11/11/2008
Ngày hiệu lực 11/11/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 5735/TCHQ-KTTT tham vấn giá mặt hàng sữa bột nguyên liệu và các sản phẩm từ sữa nhập khẩu

Lịch sử hiệu lực Công văn 5735/TCHQ-KTTT tham vấn giá mặt hàng sữa bột nguyên liệu và các sản phẩm từ sữa nhập khẩu

  • 11/11/2008

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 11/11/2008

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực