Công văn 5737/BGDĐT-VP

Công văn 5737/BGDĐT-VP năm 2019 về triển khai Báo cáo thống kê năm học 2019-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5737/BGDĐT-VP 2019 triển khai Báo cáo thống kê năm học 2019 2020


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5737/BGDĐT-VP
V/v Triển khai Báo cáo thống kê năm học 2019 - 2020

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các đại học, học viện, trường đại học,
- Các viện nghiên cứu khoa học có đào tạo trình độ tiến sĩ,
- Các trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm và các trường cao đẳng, trung cấp có ngành đào tạo giáo viên.
- Các trường dự bị đại học

Thực hiện Thông tư số 24/2018/TT-BGDĐT ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục, trong đó tại Điều 3 đã quy định nội dung, kỳ báo cáo và thời hạn báo cáo. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đại học, học viện, trường đại học, các viện nghiên cứu khoa học có đào tạo trình độ tiến sĩ, các trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm và các trường cao đẳng, trung cấp có ngành đào tạo giáo viên, các trường dự bị đại học (sau đây gọi là đơn vị) thực hiện báo cáo thống kê giáo dục năm học 2019-2020, thời điểm báo cáo số liệu có đến ngày 31/12/2019 và thời hạn gửi báo cáo là ngày 15 tháng 01 năm 2020.

Để việc triển khai thực hiện báo cáo thống kê trực tuyến trên hệ thống phần mềm thống kê giáo dục đại học tại địa chỉ http://csdldh.moet.gov.vn được đồng bộ và đảm bảo tiến độ, đề nghị các trường thực hiện như sau:

1. Nghiên cứu văn bản, tài liệu sau:

- Thông tư số 24/2018/TT-BGDĐT ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục.

- Các thông báo, tài liệu hưng dẫn sử dụng được cập nhật, cung cấp trực tuyến trên hệ thống phần mềm;

2. Gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/01/2020 theo 2 hình thức: qua hệ thống báo cáo trực tuyến tại địa chỉ http://csdldh.moet.gov.vn và bằng văn bản giấy (có chữ ký, đóng dấu của Thủ trưởng đơn vị) theo địa chỉ: Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Về công tác phối hợp và hỗ trợ kỹ thuật như sau:

- Hỗ trợ kỹ thuật phần mềm: Cục Công nghệ thông tin, email: [email protected] và Hệ thống hỗ trợ trực tuyến (có thông báo và hướng dẫn sử dụng cụ thể trên hệ thống phần mềm).

- H trợ về nội dung thng kê: Phòng Thống kê - Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, email: phongthong[email protected]moet.gov.vn, các nội dung v giáo dục đại học liên hệ bà Đ Thị Vân số điện thoại (024) 38 694 075, các nội dung v cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm liên hệ ông Nguyễn Duy Hiền s điện thoại (024) 38 683 247;

Đề nghị Th trưng các đơn vị chỉ đạo các phòng, ban chức năng t chức thực hiện nghiêm túc, nhập đầy đủ d liệu và gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo đúng thời hạn.

Trân trọng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Bộ trưng (để báo cáo);
- Th
trưng Nguyn Văn Phúc (để phối hợp);
- C
ác Bộ, quan TW (để phối hợp chỉ đạo);
- UBND t
nh, thành phố (để phối hợp chỉ đạo);
- V
ụ Giáo dục Đại học (để thực hiện);
- Cục Công nghệ thông tin
(để thực hiện);
- C
ng TT Bộ GDĐT;
- L
ưu: VT, TK.

KT. BỘ TRƯỞNG
TH TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ

 

Thuộc tính Công văn 5737/BGDĐT-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5737/BGDĐT-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2019
Ngày hiệu lực24/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTuần trước
(07/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5737/BGDĐT-VP

Lược đồ Công văn 5737/BGDĐT-VP 2019 triển khai Báo cáo thống kê năm học 2019 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5737/BGDĐT-VP 2019 triển khai Báo cáo thống kê năm học 2019 2020
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5737/BGDĐT-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Hữu Độ
        Ngày ban hành24/12/2019
        Ngày hiệu lực24/12/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTuần trước
        (07/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5737/BGDĐT-VP 2019 triển khai Báo cáo thống kê năm học 2019 2020

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5737/BGDĐT-VP 2019 triển khai Báo cáo thống kê năm học 2019 2020

             • 24/12/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 24/12/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực