Công văn 5737/VP-TM

Công văn số 5737/VP-TM về việc báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra đối với báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2006, 2007 và năm 2008 do Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5737/VP-TM báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước 2006, 2007 và 2008


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VĂN PHÒNG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 5737/VP-TM
V/v báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra đối với báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2006, 2007 và năm 2008

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 08 năm 2009

 

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Các sở - ngành thành phố;
- Các Tổng công ty thuộc thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận – huyện.

 

Theo đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 10539/BTC-NSNN ngày 24 tháng 7 năm 2009 về báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra đối với báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2006, 2007 và năm 2008;

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thị Hồng chỉ đạo như sau:

1. Giao Giám đốc các sở - ngành, Chủ tịch Hội đồng quản trị các Tổng công ty thuộc thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận – huyện được kiểm toán, thanh tra ngân sách năm 2006, 2007 và năm 2008 chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện các kết luận, kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra đối với các đơn vị trực thuộc; báo cáo kết quả xử lý các vi phạm, tồn tại theo nội dung yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 10539/BTC-NSNN ngày 24 tháng 7 năm 2009 gửi Sở Tài chính trước ngày 05 tháng 01 năm 2010.

2. Giao Sở Tài chính theo dõi đôn đốc các đơn vị, tổng hợp, dự thảo báo cáo cho Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 20 tháng 01 năm 2010 để báo cáo Bộ Tài chính.

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố truyền đạt ý kiến Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thị Hồng để các đơn vị tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTUB: CT, PCT/TT, TM;
- VPUB: CVP, PVP/KT;
- Phòng TC-TM-DV;
- Lưu: VT, (TM/P).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Huỳnh Khánh Hiệp   

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5737/VP-TM

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5737/VP-TM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/08/2009
Ngày hiệu lực06/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5737/VP-TM báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước 2006, 2007 và 2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5737/VP-TM báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước 2006, 2007 và 2008
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5737/VP-TM
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýHuỳnh Khánh Hiệp
        Ngày ban hành06/08/2009
        Ngày hiệu lực06/08/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5737/VP-TM báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước 2006, 2007 và 2008

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5737/VP-TM báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước 2006, 2007 và 2008

              • 06/08/2009

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 06/08/2009

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực