Công văn 5742/BNN-TCTL

Công văn 5742/BNN-TCTL năm 2017 về thực hiện Chương trình Quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016-2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5742/BNN-TCTL 2017 thực hiện Chương trình Quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5742/BNN-TCTL
V/v triển khai thực hiện Chương trình Quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016 - 2025

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình Quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016-2025 tại Quyết định số 1566/QĐ-TTg ngày 9/8/2016, để triển khai thực hiện Chương trình đối với khu vực nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

- Kiện toàn Ban chỉ đạo cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch của tỉnh, bổ sung đại diện của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn đgiúp Ban chỉ đạo tnh triển khai thực hiện Chương trình khu vực nông thôn.

- Chỉ đạo xây dựng, phê duyệt kế hoạch và lộ trình thực hiện Chương trình đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn giai đoạn 2017 - 2025 đảm bảo đạt được mục tiêu Chương trình mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt.

- Phê duyệt kế hoạch và kinh phí triển khai thực hiện Chương trình hàng năm khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh, huy động và lồng ghép các nguồn lực từ các Chương trình, dự án khác trên địa bàn để thực hiện các nội dung Chương trình.

- Chỉ đạo, giám sát việc thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình theo quy định.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quan tâm, chỉ đạo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c);

- Sở NN & PTNT các tỉnh/thành phố;
- Lưu: VT, TCTL. (70b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5742/BNN-TCTL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5742/BNN-TCTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2017
Ngày hiệu lực13/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5742/BNN-TCTL 2017 thực hiện Chương trình Quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5742/BNN-TCTL 2017 thực hiện Chương trình Quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5742/BNN-TCTL
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýHoàng Văn Thắng
        Ngày ban hành13/07/2017
        Ngày hiệu lực13/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5742/BNN-TCTL 2017 thực hiện Chương trình Quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5742/BNN-TCTL 2017 thực hiện Chương trình Quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn

             • 13/07/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 13/07/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực