Công văn 5744/TCHQ-GSQL

Công văn 5744/TCHQ-GSQL về thủ tục bán hàng hóa của thương nhân tham dự hội chợ thương mại quốc tế Việt Trung (Lào Cai) năm 2011 tại khu Thương mại Công nghiệp Kim Thành do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5744/TCHQ-GSQL thủ tục bán hàng hóa thương nhân tham dự hội chợ


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5744/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục bán hàng hóa của thương nhân tham dự hội chợ TMQT Việt Trung (Lào Cai) năm 2011 tại khu Thương mại Công nghiệp Kim Thành

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

Phúc đáp công văn số 2376/UBND-CT ngày 01/9/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục bán hàng hóa tại Hội chợ của thương nhân Trung Quốc:

Do thương nhân Trung Quốc không có mã số thuế nên không đáp ứng đủ điều kiện để tạo và phát hành hóa đơn theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho thương nhân Trung Quốc đưa hàng hóa từ nước ngoài vào tham gia Hội chợ Thương mại quốc tế Việt – Trung (Lào Cai) từ ngày 11/11/2011 đến ngày 16/11/2011 và bán hàng hóa cho khách mua hàng tại Hội chợ nhưng vẫn đảm bảo công tác quản lý nhà nước của cơ quan Hải quan đối với số hàng hóa của thương nhân Trung Quốc đưa từ nước ngoài vào tham dự Hội chợ và bán tại Hội chợ, số hàng hóa mà khách mua hàng đã mua và đưa ra khỏi Khu Thương mại Công nghiệp Kim Thành mang vào nội địa Việt Nam, Tổng cục Hải quan đề nghị thực hiện như sau:

a) Thương nhân Trung Quốc có trách nhiệm tự in giấy xác nhận bán hàng bằng tiếng Việt Nam hoặc song ngữ Việt Nam – Trung Quốc (gồm 02 liên, liên 1: lưu của thương nhân, liên 2: giao cho khách mua hàng) để sử dụng cho việc bán hàng; giấy xác nhận bán hàng có các nội dung, mẫu tương tự hóa đơn bán hàng tại cửa hàng, siêu thị trong khu phi thuế quan; giấy xác nhận bán hàng phải được Cục Thuế tỉnh Lào Cai thẩm định và thông báo việc thương nhân phát hành giấy xác nhận bán hàng trước khi thương nhân đưa vào sử dụng.

b) Thương nhân Trung Quốc khi bán hàng cho khách mua hàng, không phân biệt tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần, thương nhân đều phải lập giấy xác nhận bán hàng và giao liên 2 cho khách mua hàng để khách xuất trình cho cơ quan Hải quan khi ra khỏi Khu Thương mại Công nghiệp Kim Thành mang hàng hóa vào nội địa Việt Nam theo quy định.

c) Kết thúc Hội chợ Thương mại quốc tế Việt – Trung (Lào Cai), ngoài các giấy tờ thuộc hồ sơ thanh khoản theo hướng dẫn tại khoản 5 Điều 49 Thông tư số 194/2010/TT-BTC thì thương nhân Trung Quốc có trách nhiệm cung cấp toàn bộ giấy xác nhận bán hàng (liên 1) cho cơ quan Hải quan để thực hiện thanh khoản hồ sơ hải quan, hàng hóa tham dự Hội chợ theo quy định của pháp luật.

2. Về thủ tục bán hàng hóa tại Hội chợ của thương nhân Việt Nam:

Tổng cục Hải quan thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tại công văn số 2376/UBND-CT dẫn trên về thủ tục bán hàng hóa của thương nhân Việt Nam tại Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Trung (Lào Cai) từ ngày 11/11/2011 đến ngày 16/11/2011 thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 153/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

3. Về quan hệ đối đẳng giữa hai tỉnh Lào Cai – Việt Nam và tỉnh Vân Nam – Trung Quốc:

Hội chợ được tổ chức tại Việt Nam và Trung Quốc nên các thương nhân tham dự hội chợ phải chịu sự điều chỉnh theo quy định về pháp luật của nước tổ chức hội chợ. Do đó, để thực hiện đúng quy định tại khoản 6, Điều 14 Quyết định số 44/2008/QĐ-TTg ngày 26/03/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, tỉnh Lào Cai thì thương nhân Trung Quốc khi bán hàng hóa cho khách mua hàng tại hội chợ có trách nhiệm lập giấy xác nhận bán hàng và giao liên 2 cho khách mua hàng để khách xuất trình cho cơ quan hải quan khi ra khỏi Khu Thương mại Công nghiệp Kim Thành mang hàng hóa vào nội địa Việt Nam.

Tổng cục Hải quan phúc đáp nội dung trên để Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế, Vụ CST – BTC (để phối hợp);
- Cục HQ tỉnh Lào Cai (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5744/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5744/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/11/2011
Ngày hiệu lực15/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5744/TCHQ-GSQL thủ tục bán hàng hóa thương nhân tham dự hội chợ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5744/TCHQ-GSQL thủ tục bán hàng hóa thương nhân tham dự hội chợ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5744/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành15/11/2011
        Ngày hiệu lực15/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5744/TCHQ-GSQL thủ tục bán hàng hóa thương nhân tham dự hội chợ

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5744/TCHQ-GSQL thủ tục bán hàng hóa thương nhân tham dự hội chợ

           • 15/11/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/11/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực