Công văn 5747/BNN-KTHT

Công văn 5747/BNN-KTHT bổ sung đối tượng vật nuôi tham gia thí điểm bảo hiểm nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5747/BNN-KTHT đối tượng vật nuôi tham gia thí điểm bảo hiểm nông nghiệp


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5747/BNN-KTHT
V/v bổ sung đối tượng vật nuôi tham gia thí điểm bảo hiểm nông nghiệp.

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhận được công văn số 4539/UBND-NN3 ngày 02 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc “Bổ sung đối tượng vật nuôi tham gia bảo hiểm”, Bộ Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

1. Thực hiện Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản giai đoạn 2011 - 2013, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo các Cục, Vụ liên quan và Tổng cục Thủy sản bàn bạc, thống nhất với các tỉnh, thành phố để nghiên cứu lựa chọn đối tượng tham gia bảo hiểm và quy mô, địa bàn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp. Đồng thời Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 47/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/6/2011 hướng dẫn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản giai đoạn 2011 - 2013 có hiệu lực từ ngày 01/7/2011. Trên cơ sở đó Bộ đã thống nhất với Bộ Tài chính để chọn đơn vị bảo hiểm phù hợp triển khai công việc trên địa bàn đã chọn.

2. Việc thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2013 là nhằm tổng kết, rút kinh nghiệm về nội dung, phương pháp, cách thức tiến hành, đối tượng, các chính sách và các yếu tố liên quan,… trước khi nhân rộng, do đó chỉ thử nghiệm trên phạm vi hẹp. Đề nghị bổ sung bò sữa được tham gia thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011- 2013 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ Nông nghiệp và PTNT xin ghi nhận và bổ sung vào giai đoạn tiếp theo.

Vậy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc biết và chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Đăng Khoa (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT;
- Lưu: VT, Cục KTHT.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Tăng Minh Lộc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5747/BNN-KTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5747/BNN-KTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/11/2011
Ngày hiệu lực15/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5747/BNN-KTHT đối tượng vật nuôi tham gia thí điểm bảo hiểm nông nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5747/BNN-KTHT đối tượng vật nuôi tham gia thí điểm bảo hiểm nông nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5747/BNN-KTHT
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýTăng Minh Lộc
        Ngày ban hành15/11/2011
        Ngày hiệu lực15/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5747/BNN-KTHT đối tượng vật nuôi tham gia thí điểm bảo hiểm nông nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5747/BNN-KTHT đối tượng vật nuôi tham gia thí điểm bảo hiểm nông nghiệp

           • 15/11/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/11/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực