Công văn 5747/VPCP-CN

Công văn số 5747/VPCP-CN về việc bổ sung giá trị và gia hạn thực hiện hợp đồng gói 1-Dự án cảng Hải Phòng giai đoạn 2 do Văn phòng Chính phủ ban hành.

Nội dung toàn văn Công văn 5747/VPCP-CN bổ sung giá trị và gia hạn thực hiện hợp đồng gói 1-Dự án cảng Hải Phòng giai đoạn 2


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 5747/VPCP-CN

V/v bổ sung giá trị và gia hạn thực hiện hợp đồng gói 1- Dự án cảng Hải Phòng giai đoạn 2

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2007

Kính gửi:

Bộ Giao thông vận tải.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 5716/BGTVT-KHĐT ngày 13 tháng 9 năm 2007) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 6939/BKH-QLĐT ngày 24 tháng 9 năm 2007) về việc bổ sung giá trị và gia hạn thực hiện hợp đồng gói 1- Dự án cảng Hải Phòng giai đoạn 2, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải quyết định theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm về việc bổ sung và gia hạn hợp đồng nêu trên, trong đó cần lưu ý thực hiện theo điều ước và thỏa thuận quốc tế với JBIC.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

-Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng,

 Hoàng Trung Hải;

- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính;

- UBND thành phố Hải phòng;

- VPCP: BTCN , PCN Văn Trọng Lý,

Website CP, các Vụ: KTTH, QHQT, TH;

- Lưu: VT, CN(3).HH 18

  KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

Văn Trọng Lý

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5747/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5747/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/10/2007
Ngày hiệu lực10/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5747/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 5747/VPCP-CN bổ sung giá trị và gia hạn thực hiện hợp đồng gói 1-Dự án cảng Hải Phòng giai đoạn 2


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5747/VPCP-CN bổ sung giá trị và gia hạn thực hiện hợp đồng gói 1-Dự án cảng Hải Phòng giai đoạn 2
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5747/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành10/10/2007
        Ngày hiệu lực10/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5747/VPCP-CN bổ sung giá trị và gia hạn thực hiện hợp đồng gói 1-Dự án cảng Hải Phòng giai đoạn 2

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5747/VPCP-CN bổ sung giá trị và gia hạn thực hiện hợp đồng gói 1-Dự án cảng Hải Phòng giai đoạn 2

              • 10/10/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 10/10/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực