Công văn 575/PTTH&TTĐT

Công văn 575/PTTH&TTĐT năm 2018 về tăng cường công tác quản lý trò chơi điện tử trên mạng do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 575/PTTH&TTĐT 2018 tăng cường công tác quản lý trò chơi điện tử trên mạng


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 575/PTTH&TTĐT
V/v tăng cường công tác quản lý trò chơi điện tử trên mạng

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2018

 

Kính gửi:

- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.

Trong thời gian qua, hoạt động cung cấp trò chơi điện tử trên mạng có nhiều diễn biến phức tạp, tình trạng doanh nghiệp phát hành các trò chơi chưa được cấp quyết định phê duyệt nội dung kịch bản tuy đã giảm nhưng vẫn còn khá ph biến, có vụ việc được dư luận đặc biệt quan tâm vì tính chất phức tạp và mức độ ảnh hưởng đến xã hội, trong đó một phn do cơ sở pháp lý đi với hoạt động thanh toán trong game qua thẻ thanh toán dịch vụ viễn thông (thẻ cào điện thoại) vẫn còn chưa cụ thể, dễ bị các đối tượng lợi dụng thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Do đó, để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị:

1. Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố tăng cường công tác quản lý, thanh tra theo thẩm quyền; chủ động phát hiện và xử lý nghiêm khắc doanh nghiệp không có giấy phép cung cấp dịch vụ và các trò chơi không có quyết định phê duyệt nội dung kịch bản của doanh nghiệp có trụ sở tại địa phương, bảo đảm đúng các quy định của pháp luật về thanh tra chuyên ngành, tránh việc thanh tra, kiểm tra và xử lý chồng chéo, gây khó khăn cho doanh nghiệp và thực hiện đầy đủ chế độ cáo cáo theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 11 Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014 Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.

Hiện nay, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã cập nhật thường xuyên danh sách các doanh nghiệp đã được cấp giấy phép, giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng và danh sách trò chơi được cấp quyết định phê duyệt nội dung kịch bản trên trang thông tin điện tử của Bộ (địa chỉ tên miền www.mic.gov.vn) và trang thông tin điện tử của Cục (địa chỉ tên miền www.abei.gov.vn) để Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố tham chiếu, xử lý.

2. Yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng, tuân th:

- Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về trò chơi điện tử trên mạng, rà soát, bảo đảm phát hành các trò chơi theo đúng nội dung, kịch bản đã được phê duyệt;

- Chấm dứt không phát hành trò chơi chưa được cấp quyết định phê duyệt nội dung kịch bản;

- Thực hiện nghiêm các quy định về tài sản ảo, điểm thưởng trong trò chơi được quy định tại Điều 7 Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014, tuyệt đối không được đổi thưởng, đổi tài sản ảo ra tiền mặt và các hiện vật có giá trị.

- Lưu ý, thận trọng khi sử dụng hình thức thanh toán bằng thẻ thanh toán dịch vụ viễn thông (thẻ cào điện thoại) để thanh toán cho trò chơi điện tử do hiện nay căn cứ pháp lý hướng dẫn việc thanh toán bng phương thức này chưa rõ ràng. Các doanh nghiệp cần cập nhật thường xuyên và tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật có liên quan trong hoạt động thanh toán.

- Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ theo quy định tại b khoản 2 Điều 11 Thông tư s 24/2014/TT-BTTTT.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo (để b/c);
- Thanh tra Bộ;
- Trung tâm Thông tin;
- Cục trưởng (để b/c);
- Phó Cục trưởng Lê Quang Tự Do;
- Lưu: VT; P.TTCP, P.TTĐT(150).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Quang Tự Do

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 575/PTTH&TTĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu575/PTTH&TTĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/04/2018
Ngày hiệu lực24/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 575/PTTH&TTĐT 2018 tăng cường công tác quản lý trò chơi điện tử trên mạng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 575/PTTH&TTĐT 2018 tăng cường công tác quản lý trò chơi điện tử trên mạng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu575/PTTH&TTĐT
        Cơ quan ban hànhtruyền hình và thông tin điện tử, Cục Phát thanh
        Người ký***, Lê Quang Tự Do
        Ngày ban hành24/04/2018
        Ngày hiệu lực24/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 575/PTTH&TTĐT 2018 tăng cường công tác quản lý trò chơi điện tử trên mạng

             Lịch sử hiệu lực Công văn 575/PTTH&TTĐT 2018 tăng cường công tác quản lý trò chơi điện tử trên mạng

             • 24/04/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 24/04/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực