Công văn 575/UBDT-DTTS

Công văn 575/UBDT-DTTS năm 2020 về thực hiện chính sách đối với người có uy tín khi sáp nhập, đổi tên thôn ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 575/UBDT-DTTS 2020 chính sách đối với người có uy tín khi đổi tên thôn ở vùng miền núi


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 575/UBDT-DTTS
V/v thực hiện chính sách đối với người có uy tín khi sáp nhập, đổi tên thôn ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi: Ban Dân tộc thành phố Hà Nội

Phúc đáp Công văn số 84/BDT-CSDT ngày 09/4/2020 của Ban Dân tộc thành phố Hà Nội về việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín khi sáp nhập, đổi tên thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

1.  Nhất trí với đề nghị của Ban Dân tộc đối với mỗi thôn sau khi sáp nhập chỉ có 01 người có uy tín như quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 4 Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Về thực hiện chính sách và thủ tục đưa ra khỏi danh sách, công nhận người có uy tín đối với các thôn sáp nhập, đổi tên mới:

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 4 Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg; danh sách người có uy tín đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 6826/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 và tình hình thực tế của địa phương (trong đó có các thôn sáp nhập, đổi tên mới) để thực hiện rà soát đưa ra khỏi danh sách; bình chọn, công nhận người có uy tín theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 6 Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín năm 2020 và những năm tiếp theo.

Trên đây là ý kiến của Ủy ban Dân tộc, đề nghị Quý Ban căn cứ triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, CNUB (để b/c);
- TT, PCN Hoàng Thị Hạnh (để b/c);
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, DTTS.

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
VỤ TRƯỞNG VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ
Lưu Xuân Thủy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 575/UBDT-DTTS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu575/UBDT-DTTS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/05/2020
Ngày hiệu lực18/05/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 ngày trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 575/UBDT-DTTS

Lược đồ Công văn 575/UBDT-DTTS 2020 chính sách đối với người có uy tín khi đổi tên thôn ở vùng miền núi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 575/UBDT-DTTS 2020 chính sách đối với người có uy tín khi đổi tên thôn ở vùng miền núi
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu575/UBDT-DTTS
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người ký***
        Ngày ban hành18/05/2020
        Ngày hiệu lực18/05/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 ngày trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 575/UBDT-DTTS 2020 chính sách đối với người có uy tín khi đổi tên thôn ở vùng miền núi

              Lịch sử hiệu lực Công văn 575/UBDT-DTTS 2020 chính sách đối với người có uy tín khi đổi tên thôn ở vùng miền núi

              • 18/05/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 18/05/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực