Công văn 5750/BTNMT-TCQLĐĐ

Công văn 5750/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2014 thực hiện Tổng điều tra, đánh giá tài nguyên đất đai toàn quốc do Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5750/BTNMT-TCQLĐĐ thực hiện Tổng điều tra đánh giá tài nguyên đất đai toàn quốc 2014


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5750/BTNMT-TCQLĐĐ
V/v thực hiện Tổng điều tra, đánh giá tài nguyên đất đai toàn quốc

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện quy đnh Luật Đất đai và Quyết định s1892/QĐ-TTg ngày 14 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính ph phê duyệt Đ án nâng cao năng lực quản lý nhà nước ngành Quản lý đất đai giai đoạn 2011 - 2020, trong giai đoạn tnăm 2015 đến năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được giao thực hiện dự án “Tổng điều tra, đánh giá tài nguyên đất đai toàn quốc” để công bố theo định k; trong đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện các nội dung điều tra đánh giá cht lượng đất, tiềm năng đất đai; điều tra, đánh giá thoái hóa đất của cả nước, các vùng kinh tế xã hội; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thực hiện việc điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai; điều tra đánh giá thoái hóa đất cấp tỉnh. Đ việc triển khai dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, phục vụ tốt công tác quản lý, sử dụng đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đ nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai các nội dung cụ thể sau đây:

1. Bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương để triển khai thực hiện việc điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai; điều tra, đánh giá thoái hóa đất cp tỉnh.

2. Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch trin khai dự án gửi về B Tài nguyên và Môi trưng trước ngày 15 tháng 3 năm 2015 và tổ chức triển khai thực hiện dự án, báo cáo kết qu theo hướng dẫn tại Thông tư số 35/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc điều tra, đánh giá đất đai.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Tổng cục Quản lý đất đai) theo địa chỉ số 10 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, thành ph Hà Nội./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (đ báo cáo);
- Các Vụ: Kế hoạch, Tài chính;
- Lưu: VT, VP(TH), TCQLĐĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh Hiển

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5750/BTNMT-TCQLĐĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5750/BTNMT-TCQLĐĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2014
Ngày hiệu lực27/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5750/BTNMT-TCQLĐĐ thực hiện Tổng điều tra đánh giá tài nguyên đất đai toàn quốc 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5750/BTNMT-TCQLĐĐ thực hiện Tổng điều tra đánh giá tài nguyên đất đai toàn quốc 2014
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5750/BTNMT-TCQLĐĐ
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýNguyễn Mạnh Hiển
        Ngày ban hành27/12/2014
        Ngày hiệu lực27/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5750/BTNMT-TCQLĐĐ thực hiện Tổng điều tra đánh giá tài nguyên đất đai toàn quốc 2014

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5750/BTNMT-TCQLĐĐ thực hiện Tổng điều tra đánh giá tài nguyên đất đai toàn quốc 2014

           • 27/12/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/12/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực