Công văn 5751/BTC-TCT

Công văn 5751/BTC-TCT năm 2019 về báo cáo giải quyết đơn kiến nghị về cập nhật thay đổi thông tin Đăng ký thuế do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5751/BTC-TCT 2019 giải quyết đơn kiến nghị về cập nhật thay đổi thông tin Đăng ký thuế


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5751/BTC-TCT
V/v báo cáo giải quyết đơn kiến nghị của VPĐD  Biopharm  Chemicals Co., Ltd

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ.

Bộ Tài chính nhận được Công văn số 2368/VPCP-ĐMDN ngày 26/3/2019 của Văn Phòng Chính Phủ về việc các kiến nghị của Văn phòng đại diện Biopharm Chemicals Co., Ltd tại thành phố Hồ Chí Minh theo đó Văn phòng đại diện kiến nghị việc cập nhật thay đổi thông tin Đăng ký thuế chưa kịp thời của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Về việc này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh tại Công văn số 4469 /CT- KTNB ngày 07/5/2019, đối với các kiến nghị của Văn phòng đại diện Biopharm Chemicals Co., Ltd, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện rà soát, làm rõ các nội dung theo đơn kiến nghị; Qua rà soát cho thấy:

- Ngày 16/02/2018, Văn phòng đại diện Biopharm Chemicals Co. Ltd tại TP.HCM gửi mẫu 08-MST bằng đường bưu chính cho Cục Thuế TP. HCM, đến Cục Thuế ngày 18/02/2019, đề nghị cập nhật thông tin trưởng VPĐD mới là ông Tạ Ngọc Lẫm, thẻ căn cước công dân số 037083000021, ngày cấp 14/03/2013.

- Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của Văn phòng đại diện Biopharm Chemicals Co. Ltd chỉ gửi 01 hồ sơ là Tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu 08-MST qua đường bưu điện mà không gửi kèm theo các giấy tờ khác theo quy định tại Điều 13, Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 nên Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh chưa đủ cơ sở pháp lý để cập nhật thông tin thay đổi.

- Ngày 17/04/2019, Văn phòng đại diện đã bổ sung đầy đủ hồ sơ qua đường thư điện tử (email). Cục thuế TP. Hồ Chí Minh đã cập nhật thay đổi thông tin đăng ký thuế của Văn phòng đại diện vào ngày 17/04/2019.

- Ngày 03/5/2019, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã có Công văn số 4312/CT-KK trả lời cho Văn phòng đại diện (đính kèm).

- Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã nhận thấy sự thiếu sót khi chưa kịp thời thông tin phản hồi cho Văn phòng đại diện Biopharm Chemicals Co. Ltd. và đã thực hiện nghiêm túc rút kinh nghiệm đồng thời thông tin cho toàn bộ Cán bộ công chức thuộc bộ phận Kê Khai -Kế toán thuế biết để chấn chỉnh, không để xảy ra trường hợp tương tự.

Bộ Tài chính xin thông tin để Văn phòng Chính phủ được biết và công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Phòng TM và Công nghiệp Việt Nam;
- Thanh tra BTC;
- Lưu: VT, TCT (VT,KK-KKT,KTNB (03b)).

TL. BỘ TRƯỞNG
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
Bùi Văn Nam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5751/BTC-TCT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5751/BTC-TCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/05/2019
Ngày hiệu lực21/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5751/BTC-TCT

Lược đồ Công văn 5751/BTC-TCT 2019 giải quyết đơn kiến nghị về cập nhật thay đổi thông tin Đăng ký thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5751/BTC-TCT 2019 giải quyết đơn kiến nghị về cập nhật thay đổi thông tin Đăng ký thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5751/BTC-TCT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýBùi Văn Nam
        Ngày ban hành21/05/2019
        Ngày hiệu lực21/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5751/BTC-TCT 2019 giải quyết đơn kiến nghị về cập nhật thay đổi thông tin Đăng ký thuế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5751/BTC-TCT 2019 giải quyết đơn kiến nghị về cập nhật thay đổi thông tin Đăng ký thuế

           • 21/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực