Công văn 576/BGDĐT-CTHSSV

Công văn 576/BGDĐT-CTHSSV năm 2017 triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng” do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 576/BGDĐT-CTHSSV triển khai phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng 2017


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 576/BGDĐT-CTHSSV
V/v triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng”

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Ngày 16 tháng 01 năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 196/QĐ-BGDĐT về việc Phê duyệt phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng” (gọi tắt là phần mềm).

Để phần mềm nêu trên được triển khai hiệu quả, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố triển khai một số nội dung hoạt động cụ thể sau:

1. Chỉ đạo các trường tiểu học có tổ chức bữa ăn bán trú tại địa phương nghiên cứu, rà soát, đánh giá tình hình công tác dinh dưỡng học đường, tổ chức bữa ăn học đường, phối hợp chặt chẽ với Công ty Ajinomoto Việt Nam triển khai áp dụng phần mềm hiệu quả, đảm bảo dinh dưỡng hợp lý và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, gia đình và nhà trường. Kế hoạch triển khai, nội dung và hướng dẫn triển khai phần mềm tại các nhà trường được thực hiện theo các phụ lục đính kèm theo công văn này.

2. Chỉ đạo việc tổ chức tuyên truyền, giáo dục về dinh dưỡng cho trẻ em, học sinh lồng ghép vào các hoạt động ngoại khóa của nhà trường. Thực phẩm đưa vào trong trường học phải đảm bảo các quy định về vệ sinh – an toàn thực phẩm của Bộ Y tế.

Nhận được công văn này đề nghị các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện kịp thời và hằng năm báo cáo tình hình thực hiện về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo địa chỉ: Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35, Đại Cồ Việt, Hà Nội. Điện thoại/Fax: 0438694029. E-mail: [email protected]..

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Nguyễn Thị Nghĩa (để b/c);
- Vụ
GDTH (để p/h t/h);
- Website của Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN
Ngũ Duy Anh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 576/BGDĐT-CTHSSV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu576/BGDĐT-CTHSSV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/02/2017
Ngày hiệu lực16/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Thể thao - Y tế, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 576/BGDĐT-CTHSSV

Lược đồ Công văn 576/BGDĐT-CTHSSV triển khai phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 576/BGDĐT-CTHSSV triển khai phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng 2017
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu576/BGDĐT-CTHSSV
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNgũ Duy Anh
        Ngày ban hành16/02/2017
        Ngày hiệu lực16/02/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Thể thao - Y tế, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 576/BGDĐT-CTHSSV triển khai phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng 2017

             Lịch sử hiệu lực Công văn 576/BGDĐT-CTHSSV triển khai phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng 2017

             • 16/02/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/02/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực