Công văn 576/SXD-KTXD

Công văn 576/SXD-KTXD tham khảo, áp dụng Quyết định 957/QĐ-BXD về công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình do Sở Xây dựng tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 576/SXD-KTXD tham khảo, áp dụng Quyết định 957/QĐ-BXD


UBND TỈNH AN GIANG
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số 576/SXD-KTXD
Về tham khảo, áp dụng quyết định 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của bộ Xây dựng trên địa bàn tỉnh

Long Xuyên, ngày 22 tháng 10 năm 2009

 

Kính gởi : Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang.

Căn cứ quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng v.v công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình (sau đây gọi tắt là Định mức 957);

Để có cơ sở cho chủ đầu tư và nhà thầu tư vấn tham khảo, áp dụng cho các dự án sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh, sở Xây dựng có ý kiến đề xuất như sau :

Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh cho phép các chủ đầu tư dự án ĐTXD sử dụng vốn nhà nước và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, áp dụng Định mức 957 cho việc lập dự án, dự toán công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh kể từ ngày 01/11/2009. Cụ thể như sau :

Căn cứ điều kiện cụ thể của dự án, của công trình, chủ đầu tư xem xét quyết định việc áp dụng định mức chi phí để xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình. Trường hợp vận dụng định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn theo Định mức 957 không phù hợp thì chủ đầu tư xem xét quyết định điều chỉnh định mức hoặc lập dự toán để xác định chi phí.

Kính trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên; 
- GĐ Sở XD;
- Chánh VP Sở XD (để TH);
- Lưu : VT; KTXD.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Mai Anh Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 576/SXD-KTXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu576/SXD-KTXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/10/2009
Ngày hiệu lực22/10/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 576/SXD-KTXD

Lược đồ Công văn 576/SXD-KTXD tham khảo, áp dụng Quyết định 957/QĐ-BXD


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 576/SXD-KTXD tham khảo, áp dụng Quyết định 957/QĐ-BXD
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu576/SXD-KTXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýMai Anh Dũng
        Ngày ban hành22/10/2009
        Ngày hiệu lực22/10/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 576/SXD-KTXD tham khảo, áp dụng Quyết định 957/QĐ-BXD

            Lịch sử hiệu lực Công văn 576/SXD-KTXD tham khảo, áp dụng Quyết định 957/QĐ-BXD

            • 22/10/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/10/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực