Công văn 576/UBDT-PC

Công văn 576/UBDT-PC năm 2016 về góp ý kiến vào Dự thảo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi) do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 576/UBDT-PC góp ý kiến Dự thảo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2016


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 576/UBDT-PC
V/v góp ý kiến vào Dự thảo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi)

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Tư pháp

Phúc đáp Công văn số 1766/BTP-BTNN ngày 31/5/2016 của Bộ Tư pháp về việc đề nghị góp ý kiến vào Dự thảo Tờ trình, Dự thảo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; sau khi nghiên cứu, Ủy ban Dân tộc nhất trí với thể thức, bố cục và nội dung của dự thảo Tờ trình, dự thảo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, về nội dung chi tiết tham gia một số ý kiến như sau:

1. Về quyền yêu cầu bồi thường (Điều 6)

Tại khoản 2 Điều 6, đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét bổ sung thêm người đại diện hợp pháp, đề nghị sửa đổi, bổ sung thành: Người thừa kế, người đại diện hợp pháp của người bị thiệt hại có quyền yêu cầu bồi thường trong trường hợp người bị thiệt hại chết trong quá trình giải quyết bồi thường hoặc người bị thiệt hại chết mà chưa yêu cầu bồi thường và quyền yêu cầu bồi thường còn thời hiệu theo quy định tại Luật này.

2. Về quyền và nghĩa vụ của người bị thiệt hại

Đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét, bổ sung thêm quyền được tư vấn, hỗ trợ pháp lý miễn phí cho người bị thiệt hại là đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn, trình độ dân trí còn thấp trong quá trình thực hiện quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại.

3. Về cơ quan giải quyết bồi thường (Điều 35, Điều 36, Điều 37, Điều 38, Điều 39)

Về cơ quan giải quyết bồi thường còn có ý kiến khác nhau, Ủy ban Dân tộc đồng thuận với quan điểm của cơ quan chủ trì soạn thảo như trong dự thảo Luật vì quy định như vậy bảo đảm tính khách quan, minh bạch, tạo điều kiện cho người bị thiệt hại thực hiện tốt quyền yêu cầu bồi thường của mình, đồng thời thu gọn đầu mối cơ quan giải quyết bồi thường, phù hợp với chủ trương của Đảng về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.

4. Về xác định mức hoàn trả, miễn, giảm trách nhiệm hoàn trả (Điu 70)

Tại điểm b khoản 2 Điều 70 quy định:

Người thi hành công vụ có lỗi vô ý gây thiệt hại, thì mức hoàn trả tối đa không quá 05 tháng lương của người đó tại thời điểm quyết định việc hoàn trả

Đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc, xem xét quy định mức hoàn trả của người thi hành công vụ gây thiệt hại do lỗi vô ý theo hướng tăng lên mức tối đa không quá 10 tháng lương, đồng thời quy định mức tối thiểu không dưới 03 tháng lương của người đó tại thời điểm quyết định việc hoàn trả trên cơ sở mức đ thiệt hại đã gây ra để công chức nâng cao ý thức trách nhiệm hơn trong thực thi công vụ.

Trên đây là ý kiến tham gia vào dự thảo Tờ trình, dự thảo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Ủy ban Dân tộc gửi Quý Bộ để tổng hợp, hoàn thiện Dự thảo./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (để b/c);
- Cổng Thông tin điện tử UBDT;
- Lưu: VT, PC (02 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Sơn Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 576/UBDT-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu576/UBDT-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/06/2016
Ngày hiệu lực17/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 576/UBDT-PC góp ý kiến Dự thảo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 576/UBDT-PC góp ý kiến Dự thảo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu576/UBDT-PC
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýLê Sơn Hải
        Ngày ban hành17/06/2016
        Ngày hiệu lực17/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 576/UBDT-PC góp ý kiến Dự thảo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2016

              Lịch sử hiệu lực Công văn 576/UBDT-PC góp ý kiến Dự thảo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2016

              • 17/06/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 17/06/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực