Công văn 5760/BNN-KHCN

Công văn 5760/BNN-KHCN năm 2018 công bố tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực thú y do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5760/BNN-KHCN 2018 công bố tiêu chuẩn quốc gia thú y


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5760/BNN-KHCN
V/v công bố tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực thú y.

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Căn cứ kết quả thẩm định dự thảo 10 tiêu chuẩn quốc gia lĩnh vực thú y tại Công văn số 1309/TĐC-TC ngày 21/5/2018 và Công văn 1894/TĐC-TC ngày 09/7/2018 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo cơ quan biên soạn chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo và hồ sơ theo biên bản thẩm định.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thấy rằng 10 tiêu chuẩn quốc gia (phụ lục đính kèm) sau khi chỉnh sửa đã đáp ứng yêu cầu theo quy định vì vậy đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện thủ tục công bố./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ trưởng (để b/c)
- Lưu: VT, KHCN (TLT-6)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC,
CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Giang Thu

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC TIÊU CHUẨN QUỐC GIA ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ
(Kèm theo Công văn số 5760 BNN-KHCN ngày 30/7/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Số hiệu

Tên tiêu chuẩn

1

TCVN 8685-20:2018

Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 20: Vắc xin nhược độc phòng bệnh Newcastle;

2

TCVN 8685-21:2018

Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 21 :Vắc xin phòng bệnh đậu gà

3

TCVN 8685-22:2018

Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 22: Vắc xin vô hoạt phòng bệnh tụ huyết trùng ở gia cầm

4

TCVN 8685-23:2018

Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 23: Vắc xin vô hoạt phòng bệnh Salmonella enteritidis ở gà

5

TCVN 8685-24:2018

Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 24: Vắc xin vô hoạt phòng bệnh Salmonella typhimurium ở gà

6

TCVN 8685-25:2018

Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 25: Vắc xin phòng bệnh giả dại ở lợn

7

TCVN 8685-26:2018

Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 26: Vắc xin nhược độc phòng bệnh viêm thanh khí quản truyền nhiễm ở gà

8

TCVN 8685-27:2018

Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 27: Vắc xin nhược độc phòng bệnh viêm phế quản truyền nhiễm ở gà.

9

TCVN 12284:2018

Mật ong - xác định dư lượng β-lactam bằng kỹ thuật sắc ký lỏng hai lần khối phổ LC-MS/MS

10

TCVN 12285:2018

Mật ong - xác định dư lượng tylosin và licomycin bằng kỹ thuật sắc ký lỏng hai lần khối phổ LC-MS/MS

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5760/BNN-KHCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5760/BNN-KHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2018
Ngày hiệu lực30/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5760/BNN-KHCN

Lược đồ Công văn 5760/BNN-KHCN 2018 công bố tiêu chuẩn quốc gia thú y


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5760/BNN-KHCN 2018 công bố tiêu chuẩn quốc gia thú y
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5760/BNN-KHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Giang Thu
        Ngày ban hành30/07/2018
        Ngày hiệu lực30/07/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5760/BNN-KHCN 2018 công bố tiêu chuẩn quốc gia thú y

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5760/BNN-KHCN 2018 công bố tiêu chuẩn quốc gia thú y

              • 30/07/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 30/07/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực