Công văn 5761/BTP-BTTP

Công văn 5761/BTP-BTTP năm 2013 đánh giá tình hình sử dụng kinh phí trong hoạt động giám định tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5761/BTP-BTTP 2013 đánh giá sử dụng kinh phí hoạt động giám định tư pháp


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5761/BTP-BTTP
V/v đánh giá tình hình sử dụng kinh phí trong hoạt động giám định tư pháp

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

 

Trong quá trình thực hiện đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp", Quyết định số 74/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp, một số địa phương và cơ quan tiến hành tố tụng gặp khó khăn về kinh phí chi cho hoạt động giám định tư pháp, trong đó có tiền bồi dưỡng giám định tư pháp đã ảnh hưởng đến thời hạn, hiệu quả của hoạt động tiến hành tố tụng.

Để có cơ sở cho việc báo cáo, đề xuất giải pháp tháo gỡ với Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" ở cấp Trung ương, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Quý cơ quan:

1. Đánh giá, báo cáo tình hình, kết quả việc sử dụng kinh phí cho hoạt động giám định tư pháp, những vướng mắc, khó khăn, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình thực hiện từ năm 2009 đến hết tháng 6 năm 2013 theo các nội dung nêu tại Phụ lục kèm theo Công văn này;

2. Đề xuất những giải pháp, kiến nghị nhằm bảo đảm cho việc chi trả, nhận đầy đủ, kịp thời chi phí giám định tư pháp, giúp cho việc trưng cầu và thực hiện giám định tư pháp được thông suốt, hiệu quả.

Bộ Tư pháp rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của Quý cơ quan và đề nghị gửi Báo cáo đánh giá về tình hình chi trả, nhận chi phí giám định tư pháp nêu trên về Bộ Tư pháp trước ngày 20/8/2013 để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án ở cấp Trung ương.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm phối hợp của Quý Cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
- Lưu: VT, Cục BTTP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đức Chính

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Công văn số 5761/BTP-BTTP ngày 06/8/2013 về đánh giá tình hình sử dụng kinh phí trong hoạt động giám định tư pháp)

1. Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp, đề nghị rà soát, thống kê, đánh giá và báo cáo về các nội dung như sau:

- Cơ sở, nguyên tắc tính, xác định chi phí cần cho việc thực hiện giám định và gồm các loại chi phí nào 1.

- Thực tế nhận trả chi phí giám định cần cho việc thực hiện giám định từ các cơ quan trưng cầu giám định từ năm 2009 đến hết tháng 6 năm 2013, trong đó nêu rõ số tiền chi phí giám định/số vụ việc giám định được thực hiện/năm đã được thanh toán, chi trả hoặc chưa được thanh toán, chi trả, đặc biệt tổng số tiền chi phí giám định tư pháp mà cơ quan tiến hành tố tụng còn nợ (đề nghị có bảng thống kê kèm theo).

- Những khó khăn, vướng mắc trong việc dự tính chi phí, thanh toán, nhận chi trả tiền chi phí giám định tư pháp và nguyên nhân của tình trạng hạn chế, vướng mắc đó (nhận thức, quy định của pháp luật, tổ chức thực hiện...)

2. Đối với các cơ quan điều tra, kiểm soát, tòa án, đề nghị rà soát, thống kê, đánh giá và báo cáo về các nội dung như sau:

- Trình tự, thủ tục lập dự toán, cấp phát và quản lý, sử dụng kinh phí chi trả chi phí giám định tư pháp (bao gồm cả tiền bồi dưỡng giám định tư pháp), trong đó cần nêu rõ tổng số kinh phí được cấp pháp/kinh phí dự toán cho chi trả tiền bồi dưỡng giám định tư pháp và các chi phí giám định cần thiết và phân tách theo từng năm từ năm 2009 đến hết tháng 6 năm 2013.

- Tình hình chi trả chi phí giám định tư pháp của các cơ quan điều tra, kiểm sát, tòa án từ năm 2009 đến hết tháng 6 năm 2013, trong đó nêu rõ số tiền chi phí giám định/số vụ việc giám định được trưng cầu, thực hiện/năm đã được thanh toán, chi trả hoặc chưa được thanh toán, chi trả, đặc biệt tổng số tiền chi phí giám định tư pháp mà cơ quan tiến hành tố tụng còn nợ (đề nghị có bảng thống kê kèm theo).

- Những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình chi trả chi phí giám định tư pháp và nguyên nhân của tình trạng hạn chế, vướng mắc đó (nhận thức, quy định của pháp luật, tổ chức thực hiện...);

3. Đối với Bộ Công an, đề nghị rà soát, thống kê, đánh giá và báo cáo về chi trả chi phí giám định của hệ thống các cơ quan điều tra trong lực lượng công an nhân dân (cả cảnh sát điều tra và an ninh điều tra) theo nội dung nêu tại phần 2 và tình hình nhận chi phí giám định kỹ thuật hình sự và pháp y trong ngành công an theo nội dung nêu tại phần 1 của Phụ lục này.1 Chi phí giám định tư pháp bao gồm chi phí về nhân công (trong đó gồm tiền lương và chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp đối với người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, còn đối với người làm ngoài khu vực nhà nước là tiền lương hoặc tiền công - thù lao); chi phí khấu hao hoặc thuê máy móc, trang thiết bị, vật tư tiêu hao, xét nghiệm hoặc thí nghiệm bổ sung cần cho việc giám định; các chi phí cần thiết khác như chi phí đi lại, lưu trú của người giám định trong trường hợp phải di chuyển đến nơi xa làm giám định hoặc chi phí vận chuyển đối tượng giám định ...

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5761/BTP-BTTP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5761/BTP-BTTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/08/2013
Ngày hiệu lực06/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5761/BTP-BTTP 2013 đánh giá sử dụng kinh phí hoạt động giám định tư pháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5761/BTP-BTTP 2013 đánh giá sử dụng kinh phí hoạt động giám định tư pháp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5761/BTP-BTTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýNguyễn Đức Chính
        Ngày ban hành06/08/2013
        Ngày hiệu lực06/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5761/BTP-BTTP 2013 đánh giá sử dụng kinh phí hoạt động giám định tư pháp

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5761/BTP-BTTP 2013 đánh giá sử dụng kinh phí hoạt động giám định tư pháp

             • 06/08/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 06/08/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực