Công văn 5763/BTC-TCHQ

Công văn 5763/BTC-TCHQ năm 2014 về nộp thuế đối với hàng hóa miễn thuế thay đổi mục đích sử dụng do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5763/BTC-TCHQ năm 2014 nộp thuế hàng hóa miễn thuế thay đổi mục đích sử dụng


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5763/BTC-TCHQ
V/v nộp thuế đối với hàng hóa miễn thuế thay đổi mục đích sử dụng

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hà Nội;
- Trường Đại học dân lập Đông Đô.
(Số 170 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội)

Về việc nộp thuế đối với lô hàng xe ô tô và hệ thống chấm điểm tự động trong sát hạch lái xe do Trường Đại học Dân lập Đông Đô mua đấu giá từ Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về việc nộp thuế đối với hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng

Căn cứ Điều 17 và Điều 36 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ khoản 8 Điều 10, điểm h khoản 3 Điều 18, điểm c khoản 1 Điều 96 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính (nay là khoản 8 Điều 11, khoản 1 Điều 96 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013) hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Quy chế bán đấu giá tài sản số 03-4/2012/QCBĐG-NV ngày 12/9/2012 của Công ty cổ phần Bán đấu giá Nhân Văn;

Căn cứ Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá số 03-4/2012/HĐMBTSBĐG-ĐGNV ngày 26/10/2012 giữa Công ty Cổ phần bán đấu giá Nhân Văn, Cục Thi hành án thành phố Hà Nội và Trường Đại học dân lập Đông Đô;

Xét đề nghị của Trường Đại học dân lập Đông Đô; để đảm bảo thu đủ thuế đối với số hàng hóa đã nhập khẩu miễn thuế nay thay đổi mục đích sử dụng; Bộ Tài chính giao Cục Hải quan thành phố Hà Nội kiểm tra lại hồ sơ nhập khẩu hàng hóa miễn thuế tạo tài sản cố định cho dự án ưu đãi đầu tư của Trường Đào tạo nghề Việt Nam - Korea và xác định các nội dung sau:

- Thời điểm thay đổi mục đích sử dụng và căn cứ tính thuế đối với hàng hóa khi thay đổi mục đích sử dụng;

- Số lượng, chủng loại hàng hóa nhập khẩu miễn thuế, số thuế nhập khẩu đã miễn, số thuế giá trị gia tăng đã không thu của hàng hóa được bán đấu giá cho Trường Đại học dân lập Đông Đô.

- Xác định số tiền thuế nhập khẩu, giá trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt (nếu có) còn phải nộp khi thay đổi mục đích sử dụng. Trên cơ sở đó yêu cầu Trường Đại học dân lập Đông Đô làm văn bản cam kết và nộp đủ các loại thuế khi chuyển đổi mục đích sử dụng theo quy định.

2. Hồ sơ để xác định thời điểm thay đổi mục đích sử dụng và xác định số tiền thuế phải nộp gồm:

- Hồ sơ gốc lô hàng nhập khẩu gồm 30 xe ô tô và 01 hệ thống thiết bị kiểm tra, chấm điểm sát hạch lái xe tự động nhập khẩu miễn thuế đã bán đấu giá cho Trường Đại học dân lập Đông Đô;

- Hợp đồng thế chấp tài sản giữa Trường Đào tạo nghề Việt Nam - Korea và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hà Tây;

- Quyết định về việc thi hành án dân sự;

- Quyết định về cưỡng chế, kê biên tài sản;

- Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;

- Hóa đơn bán hàng và các tài liệu khác có liên quan.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Trường Đại học dân lập Đông Đô được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, Vụ PC, Vụ TCNH, Cục QLCS (để t/h);
- Lưu: VT, TCHQ (15).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5763/BTC-TCHQ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5763/BTC-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/05/2014
Ngày hiệu lực05/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5763/BTC-TCHQ năm 2014 nộp thuế hàng hóa miễn thuế thay đổi mục đích sử dụng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5763/BTC-TCHQ năm 2014 nộp thuế hàng hóa miễn thuế thay đổi mục đích sử dụng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5763/BTC-TCHQ
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýHoàng Việt Cường
        Ngày ban hành05/05/2014
        Ngày hiệu lực05/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 5763/BTC-TCHQ năm 2014 nộp thuế hàng hóa miễn thuế thay đổi mục đích sử dụng

            Lịch sử hiệu lực Công văn 5763/BTC-TCHQ năm 2014 nộp thuế hàng hóa miễn thuế thay đổi mục đích sử dụng

            • 05/05/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/05/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực