Công văn 5766/UB-KT

Công văn số 5766/UB-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc áp dụng mức phụ cấp đặc thù cho cán bộ công chức viên chức làm công tác công nghệ thông tin, viễn thông Thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Công văn 5766/UB-KT áp dụng mức phụ cấp đặc thù cho cán bộ công chức viên chức làm công tác công nghệ


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5766/UB-KT
V/v: áp dụng mức phụ cấp đặc thù cho cán bộ công chức viên chức làm công tác công nghệ thông tin, viễn thông Thành phố Hà Nội

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi: Thường Trực Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố

 

Để khuyến khích và thu hút nguồn nhân lực Công nghệ thông tin (CNTT), viễn thông có chất lượng cao cho Thành phố nhằm đẩy nhanh tiến trình ứng dụng và phát triển CNTT, viễn thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội, UBND Thành phố đã giao các cơ quan chức năng của Thành phố xây dựng cơ chế phụ cấp đặc thù áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyên môn về CNTT, viễn thông trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội (có bản chụp kèm theo).

Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo và xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố về các nội dung chủ yếu của cơ chế nói trên như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

Cán bộ công chức, viên chức có bằng chuyên môn về CNTT, viễn thông hoặc tương đương, được phân công trực tiếp quản lý điều hành, ứng dụng CNTT, viễn thông) tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp hưởng ngân sách Thành phố (theo chỉ tiêu biên chế về CNTT, viễn thông được Thành phố phê chuẩn) hoặc tại các đơn vị sự nghiệp có thu, các Ban quản lý dự án ứng dụng CNTT, viễn thông trực thuộc Sở, ban, ngành, quận, huyện.

2. Mức phụ cấp

Ngoài tiền lương cơ bản và tiền lương tăng thêm theo cơ chế khoán chi hoặc đơn vị sự nghiệp có thu, người làm công tác chuyên môn về CNTT, viễn thông trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành phố, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, ngành, quận, huyện được hưởng phụ cấp hàng tháng như sau:

- Đối với cán bộ công chức, viên chức có trình độ đại học: mức tối đa không vượt quá 1.000.000 đồng/người/tháng.

- Đối với cán bộ công chức, viên chức có trình độ trung học: mức tối đa không vượt quá 700.000 đồng/người/tháng.

Thủ trưởng các đơn vị sử dụng cán bộ công chức viên chức làm công tác CNTT, viễn thông được quyền quyết định mức phụ cấp cụ thể cho từng cán bộ công chức viên chức theo nguyên tắc mức phụ cấp được hưởng tương xứng với chất lượng và hiệu quả công việc nhưng không vượt quá mức tối đa Thành phố quy định.

3. Nguồn kinh phí

- Đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp không có thu: chi từ dự toán kinh phí thường xuyên hàng năm của đơn vị (ngoài nguồn kinh phí thực hiện khoán chi).

- Đối với Ban quản lý dự án và đơn vị sự nghiệp: chi từ nguồn thu của Ban quản lý dự án hoặc nguồn kinh phí đã giao quyền tự chủ tài chính cho đơn vị sự nghiệp có thu.

4. Thời gian thực hiện: Từ 1/1/2006

Kính trình Thường trực HĐND Thành phố xem xét, cho ý kiến chỉ đạo để UBND Thành phố có căn cứ triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo),
- Các đ/c PCTS UBND TP
- Các Sở: Nội vụ, Tài chính, BCVT
- V1, V2, TH, KT
- Lưu: VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5766/UB-KT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5766/UB-KT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2005
Ngày hiệu lực30/12/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5766/UB-KT

Lược đồ Công văn 5766/UB-KT áp dụng mức phụ cấp đặc thù cho cán bộ công chức viên chức làm công tác công nghệ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5766/UB-KT áp dụng mức phụ cấp đặc thù cho cán bộ công chức viên chức làm công tác công nghệ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5766/UB-KT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýVũ Văn Ninh
        Ngày ban hành30/12/2005
        Ngày hiệu lực30/12/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5766/UB-KT áp dụng mức phụ cấp đặc thù cho cán bộ công chức viên chức làm công tác công nghệ

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5766/UB-KT áp dụng mức phụ cấp đặc thù cho cán bộ công chức viên chức làm công tác công nghệ

              • 30/12/2005

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 30/12/2005

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực