Công văn 5767/TCHQ-TXNK

Công văn 5767/TCHQ-TXNK năm 2020 thực hiện công văn 7190/BTC-TCHQ do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5767/TCHQ-TXNK 2020 thực hiện công văn 7190/BTC-TCHQ


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5767/TCHQ-TXNK
V/v thực hiện công văn số 7190/BTC-TCHQ ngày 04/06/2010

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 2150/HQHCM-TXNK ngày 29/07/2020 của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh về việc xử lý nợ thuế bị ấn định do truy thu thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với xe ô tô chở tiền nhập khẩu trước ngày 01/04/2009 của một số doanh nghiệp. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về chính sách thuế:

Ngày 10/09/2010, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5274/TCHQ-KTSTQ hướng dẫn việc áp dụng văn bản pháp luật trong việc truy thu thuế TTĐB đối với xe ô tô chở tiền.

2. Về xử lý nợ thuế:

Căn cứ công văn số 7190/BTC-TCHQ ngày 04/06/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Chưa áp dụng các biện pháp cưỡng chế quy định tại Điều 93 Luật Quản lý thuế đối với các doanh nghiệp đang có nợ thuế TTĐB xe ô tô chở tiền thuộc các lô hàng nhập khẩu trước 01/04/2009 với điều kiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan doanh nghiệp ch có nợ thuế TTĐB xe ô tô chở tiền nhập khẩu trước ngày 01/04/2009 và doanh nghiệp phải cam kết, đăng ký kế hoạch nộp thuế theo Phụ lục II Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2010 của Bộ Tài chính”.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp đã cam kết, đăng ký kế hoạch nộp thuế theo công văn số 7190/BTC-TCHQ nêu trên, yêu cầu Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh có trách nhiệm đôn đốc doanh nghiệp thực hiện nộp thuế và tiền chậm nộp còn nợ vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định. Trường hợp doanh nghiệp chưa thực hiện cam kết và chưa nộp thuế theo kế hoạch, yêu cầu Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh thực hiện các biện pháp cưỡng chế để thu hồi nợ thuế theo quy định; không xử lý nợ thuế của các Công ty tương tự như Công ty Cổ phần cơ khí Ngân hàng vì Tòa án không thụ lý và tuyên hủy Quyết định truy thu thuế của các Công ty nêu trong báo cáo.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- PTCT.Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
- Cục KTSTQ (để p/h);
- Lưu: VT, TXNK-Trang (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG




Lê Mạnh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5767/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5767/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/08/2020
Ngày hiệu lực31/08/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(19/09/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5767/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 5767/TCHQ-TXNK 2020 thực hiện công văn 7190/BTC-TCHQ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5767/TCHQ-TXNK 2020 thực hiện công văn 7190/BTC-TCHQ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5767/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýLê Mạnh Hùng
        Ngày ban hành31/08/2020
        Ngày hiệu lực31/08/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (19/09/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5767/TCHQ-TXNK 2020 thực hiện công văn 7190/BTC-TCHQ

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5767/TCHQ-TXNK 2020 thực hiện công văn 7190/BTC-TCHQ

           • 31/08/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/08/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực