Công văn 577/BGDĐT-CTHSSV

Công văn 577/BGDĐT-CTHSSV năm 2017 đôn đốc thực hiện quy định của Thông tư liên tịch 13/TTLT/BYT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 577/BGDĐT-CTHSSV đôn đốc thực hiện quy định 13/TTLT/BYT-BGDĐT 2017


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 577/BGDĐT-CTHSSV
V/v đôn đốc triển khai thực hiện các quy định của Thông tư liên tịch số 13

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Ngày 12 tháng 05 năm 2016, Liên Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư liên tịch số 13/TTLT/BYT-BGDĐT quy định về công tác y tế trường học (gọi tắt là Thông tư liên tịch số 13).

Sau khi ban hành Thông tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành việc thực hiện công tác y tế trường học theo quy định của Thông tư liên tịch số 13 tại các địa phương. Qua công tác kiểm tra, bên cạnh phần lớn các địa phương triển khai kịp thời tới các cơ sở giáo dục, một số địa phương chưa triển khai các nội dung của Thông tư liên tịch số 13 đến các nhà trường dẫn đến công tác y tế trong một số trường học gặp nhiều khó khăn, bất cập.

Để các nội dung quy định tại Thông tư liên tịch số 13 được triển khai đồng bộ, hiệu quả tại địa phương, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị sở giáo dục và đào tạo phối hợp chặt chẽ với sở y tế các tỉnh, thành phố triển khai một số nội dung hoạt động cụ thể sau:

1. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc các nội dung về công tác y tế trường học được quy định tại Thông tư liên tịch số 13/TTLT/BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016.

2. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với các cơ sở y tế tại địa phương rà soát, đánh giá tình hình công tác y tế trường học, tổ chức triển khai thực hiện kịp thời các quy định của Thông tư liên tịch số 13, báo cáo kết quả triển khai, thuận lợi, khó khăn, đề xuất các giải pháp khắc phục khó khăn. Báo cáo xây dựng theo các biểu mẫu được quy định tại Thông tư liên tịch số 13.

Nhận được công văn này đề nghị các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện kịp thời và báo cáo tình hình thực hiện về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 30/5/2017 theo địa chỉ: Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35, Đại Cồ Việt, Hà Nội. Điện thoại/Fax: 0438694029. E-mail: lvtuan@moet.edu.vn.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Nguyễn Thị Nghĩa (để b/c);
- Các Vụ bậc học (để p/h t/h);
- Website của Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN
Ngũ Duy Anh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 577/BGDĐT-CTHSSV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu577/BGDĐT-CTHSSV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/02/2017
Ngày hiệu lực16/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 577/BGDĐT-CTHSSV

Lược đồ Công văn 577/BGDĐT-CTHSSV đôn đốc thực hiện quy định 13/TTLT/BYT-BGDĐT 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 577/BGDĐT-CTHSSV đôn đốc thực hiện quy định 13/TTLT/BYT-BGDĐT 2017
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu577/BGDĐT-CTHSSV
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNgũ Duy Anh
        Ngày ban hành16/02/2017
        Ngày hiệu lực16/02/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 577/BGDĐT-CTHSSV đôn đốc thực hiện quy định 13/TTLT/BYT-BGDĐT 2017

             Lịch sử hiệu lực Công văn 577/BGDĐT-CTHSSV đôn đốc thực hiện quy định 13/TTLT/BYT-BGDĐT 2017

             • 16/02/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/02/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực