Công văn 577/BNV-CCVC

Công văn số 577/BNV-CCVC ngày 17/03/2004 của Bộ Nội vụ về việc chỉ tiêu dự thi nâng ngạch công chức năm 2004

Nội dung toàn văn Công văn 577/BNV-CCVC chỉ tiêu dự thi nâng ngạch công chức 2004


BỘ NỘI VỤ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 577/BNV-CCVC
V/v chỉ tiêu dự thi nâng ngạch công chức năm 2004

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Thực hiên Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước và Thông tư số 09/2004/TT-BVN ngày 19 tháng 02 năm 2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 117/2003/NĐ-CP để tổ chức việc thi nâng ngạch công chức năm 2004 theo Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức, Bộ Nội vụ hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Bộ, ngành và địa phương) đăng ký chỉ tiêu dự thi nâng ngạch công chức bao gồm một số nội dung sau:

1. Các Bộ, ngành và địa phương thống kê cơ cấu các ngạch công chức hiện có đến 31/12/2003 thuộc phạm vi quản lý của mình theo từng ngạch công chức cụ thể. Căn cứ vào việc thống kê cơ cấu công chức hiện có và nhu cầu thực tế của các cơ quan, đơn vị trực thuộc, các Bộ, ngành và địa phương xác định chỉ tiêu cử công chức dự thi nâng ngạch công chức năm 2004 từ ngạch cao cấp trở xuống. Bao gồm tất cả các ngạch công chức thuộc các ngành trong các cơ quan nhà nước như: hành chính, quản lý thị trường, kiểm lâm, hải quan, tài chính, thuế, ngân hàng, thanh tra, kiểm toán... (Theo mẫu biểu số 1 gửi kèm theo công văn này). Ví dụ đối với ngành hành chính, chỉ tiêu dự thi nâng ngạch bao gồm: chỉ tiêu dự thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp, chỉ tiêu dự thi nâng ngạch chuyên viên chính.

2. Đối với viên chức quản lý hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước đang được xếp ở các ngạch chuyên viên, kế toán viên... thì các bộ, ngành và địa phương cũng thống kê nhu cầu và chỉ tiêu dự thi nâng ngạch. Sau đó gửi về Bộ Nội vụ theo mẫu số 2 để đăng ký dự thi cùng với cán bộ, công chức ở khối các cơ quan hành chính nhà nước.

3. Sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ về kế hoạch và chỉ tiêu dự thi nâng ngạch, các Bộ được phân công quản lý ngạch công chức chuyên ngành triển khai việc tổ chức thi nâng ngạch năm 2004 cho công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính và tương đương. Đồng thời phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức thi nâng ngạch năm 2004 đối với các ngạch công chức chuyên ngành tương đương ngạch chuyên viên cao cấp theo quy định tại Điều 43 và Điều 44 Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ.

4. Đối với kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính thuộc thẩm quyền Bộ Nội vụ tổ chức, để đảm bảo cân đối về thời gian tổ chức, kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2004 sẽ được tổ chức sớm so với mọi năm và chia làm 3 đợt vào các tháng 5, tháng 7 và tháng 9 cho 3 khu vực Trung ương, phía Bắc và phía Nam.

Đề nghị các Bộ, ngành và địa phương khẩn trương xây dựng và gửi đăng ký chỉ tiêu dự thi nâng ngạch công chức năm 2004 về Bộ Nội vụ trước ngày 30 tháng 3 năm 2004 để xem xét và thống nhất. Quá thời hạn quy định này, cơ quan nào chưa có kế hoạch gửi về Bộ Nội vụ thì coi nhu không có nhu cầu thi nâng ngạch năm 2004./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Điều

 

 

Biểu số 1

Tên đơn vị:...................................

BÁO CÁO

CƠ CẤU CÔNG CHỨCVÀ ĐỀ NGHỊ CHỈ TIÊU DỰ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC NĂM 2004 KHỐI CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
(Kèm theo công văn số.......... ngày.......... tháng......... năm 2004 của..............)

TT

Ngạch công chức chuyên ngành

Tổng số

Cơ cấu công chức hiện có

Đề nghị chỉ tiêu dự thi nâng ngạch

Ghi chú

CCVC và TĐ

CVC và TĐ

CV và TĐ

CS và TĐ

Còn lại

CCVC và TĐ

CVC và TĐ

CV và TĐ

CS và TĐ

1

- Hành chính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

- Kế toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kiểm toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hải quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Dự trữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

- Ngân hàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

- Thanh tra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

- Tư pháp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

- Nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lâm nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thuỷ lợi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu số 2

Tên đơn vị:...................................

BÁO CÁO

SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC Ở CÁC NGẠCH HÀNH CHÍNH VÀ ĐỀ NGHỊ CHỈ TIÊU DỰ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC NĂM 2004 KHỐI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
(Kèm theo công văn số.......... ngày.......... tháng......... năm 2004 của..............)

TT

Ngạch công chức chuyên ngành

Tổng số

Số lượng viên chức ở các ngạch hành chính

Đề nghị chỉ tiêu dự thi nâng ngạch

Ghi chú

CCVC và TĐ

CVC và TĐ

CV và TĐ

CS và TĐ

Còn lại

CCVC và TĐ

CVC và TĐ

CV và TĐ

CS và TĐ

1

- Hành chính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

- Kế toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

- Thanh tra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

- Tư pháp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 577/BNV-CCVC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu577/BNV-CCVC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/03/2004
Ngày hiệu lực17/03/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 577/BNV-CCVC

Lược đồ Công văn 577/BNV-CCVC chỉ tiêu dự thi nâng ngạch công chức 2004


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 577/BNV-CCVC chỉ tiêu dự thi nâng ngạch công chức 2004
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu577/BNV-CCVC
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýNguyễn Trọng Điều
        Ngày ban hành17/03/2004
        Ngày hiệu lực17/03/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 577/BNV-CCVC chỉ tiêu dự thi nâng ngạch công chức 2004

             Lịch sử hiệu lực Công văn 577/BNV-CCVC chỉ tiêu dự thi nâng ngạch công chức 2004

             • 17/03/2004

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 17/03/2004

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực