Công văn 577/TTg-TCCV

Công văn 577/TTg-TCCV nâng cao chất lượng phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 577/TTg-TCCV nâng cao chất lượng phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ   
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 577/TTg-TCCV
V/v nâng cao chất lượng phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính  

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ;
- Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tổng Giám đốc các cơ quan: Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội.

 

Ngày 31 tháng 3 năm 2010, các bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành việc tự rà soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý. Thủ tướng Chính phủ biểu dương và ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai giai đoạn 2 của Đề án 30. Thời gian tới, để nâng cao hơn nữa chất lượng phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của các bộ, ngành trước khi trình Chính phủ xem xét, quyết định, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Trước ngày 30 tháng 5 năm 2010, Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là Tổ công tác chuyên trách) có ý kiến nhận xét phản hồi về kết quả rà soát thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương; tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê bình những bộ, ngành, địa phương có kết quả rà soát không đạt chỉ tiêu được giao, không bảo đảm chất lượng, báo cáo thiếu trung thực.

2. Tổ công tác chuyên trách trên cơ sở kết quả tự rà soát thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương. Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính và kết quả rà soát độc lập xây dựng phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của từng bộ, ngành; trước ngày 30 tháng 5 năm 2010, gửi phương án này tới bộ, ngành để từng bộ, ngành nghiên cứu, tiếp thu và hoàn thiện phương án đơn giản hóa.

3. Trước ngày 20 tháng 6 năm 2010, các bộ, ngành gửi Tổ công tác chuyên trách phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý đã được hoàn thiện và báo cáo tổng hợp kết quả tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Các bộ, ngành có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác chuyên trách trong quá trình nghiên cứu, tham vấn các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ, ngành; tổ chức nghiên cứu, tiếp thu phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính do Tổ công tác chuyên trách đề xuất trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi, đơn giản nhất cho người dân và doanh nghiệp, cắt giảm tối đa chi phí tuân thủ thủ tục hành chính nhưng vẫn bảo đảm được mục tiêu quản lý của nhà nước.

4. Trước ngày 30 tháng 6 năm 2010, Văn phòng Chính phủ thừa lệnh Thủ tướng Chính phủ gửi dự thảo Nghị quyết (mỗi bộ, ngành dự thảo một nghị quyết) thông qua phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ, ngành tới các thành viên Chính phủ để xin ý kiến; tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong quý III năm 2010.

5. Các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực thi nghiêm túc phương án đơn giản hóa được Chính phủ thông qua theo đúng nội dung và tiến độ nêu trong Nghị quyết của Chính phủ; cập nhật và duy trì cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo đúng hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách tại Công văn số 57/CCTTHC ngày 23 tháng 02 năm 2010; tổ chức thực hiện nghiêm túc các thủ tục hành chính đã được công bố công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức cố tình gây khó khăn, nhũng nhiễu, không thực hiện đúng các quy định về thủ tục hành chính đã được công bố công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia; tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính theo đúng quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ.

6. Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương, Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính đối với kết quả rà soát thủ tục hành chính và gửi báo cáo về Tổ công tác chuyên trách trước ngày 20 tháng 4 năm 2010. Tổ công tác chuyên trách có ngay văn bản yêu cầu các bộ, ngành, địa phương có kết quả rà soát thủ tục hành chính không đạt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao để rà soát lại và gửi kết quả về Tổ công tác chuyên trách trước ngày 30 tháng 4 năm 2010.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó TTgCP;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, Cổng TTĐT;
- Hội đồng tư vấn CCTTHC;
- TCTCT: các Tổ phó;
- Lưu: VT, Vụ TCCV (5).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 577/TTg-TCCV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu577/TTg-TCCV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/04/2010
Ngày hiệu lực12/04/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 577/TTg-TCCV nâng cao chất lượng phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 577/TTg-TCCV nâng cao chất lượng phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu577/TTg-TCCV
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành12/04/2010
        Ngày hiệu lực12/04/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 577/TTg-TCCV nâng cao chất lượng phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính

           Lịch sử hiệu lực Công văn 577/TTg-TCCV nâng cao chất lượng phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính

           • 12/04/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/04/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực