Công văn 577/UBDT-PC

Công văn 577/UBDT-PC năm 2016 về góp ý kiến dự thảo Dự thảo Nghị định của Chính phủ do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 577/UBDT-PC góp ý kiến dự thảo Dự thảo Nghị định Pháp lệnh Quản lý thị trường 2016


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 577/UBDT-PC
V/v góp ý kiến dự thảo Dự thảo Nghị định của Chính phủ.

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Công thương

Phúc đáp Công văn số 4815/BCT-QLTT ngày 01/6/2016 của Bộ Công thương Về việc góp ý kiến dự tho Nghị định quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường. Sau khi nghiên cứu dự thảo Nghị định Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau. Cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo của Nghị định và có một số ý kiến cụ thể:

- Ti Điều 4 quy định Hệ thống tổ chức của Quản lý thị trường, trong 02 phương án, lựa chọn phương án 2 Cục quản lý thị trường cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là cơ quan quản lý thị trường trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh như vậy đảm bảo cho việc chỉ đạo trực tiếp, tập trung thống nhất của Ủy ban nhân dân cấp tnh trong công tác qun lý thị trường của địa phương. Theo đó về nhiệm vụ và quyền hạn của Cục quản lý thị trường cấp tnh lựa chọn phương án 6b của dự thảo.

- Tại Điều 9: Điều động, luân chuyển, biệt phái công chức quản ý thị trường và Điều 13: Quản lý, sử dụng tài sản, phương tiện làm việc của cơ quan quản lý thị trường cấp tỉnh. Đ nghị quy định rõ thẩm quyền trong Điều động luân chuyển..., quản lý và sử dụng tài sản của cơ quan quản lý thị trường cấp tỉnh. Trên cơ sở lựa chọn phương án 2 của Điều 4 nói trên.

Trên đây là ý kiến tham gia của Ủy ban Dân tộc vào dự thảo Nghị định quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường, gửi Quý Bộ để tổng hợp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BTCN (để b/c);
- Cổng Thông tin điện tử UBDT;
- Lưu: VT, PC (03 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Sơn Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 577/UBDT-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu577/UBDT-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/06/2016
Ngày hiệu lực17/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 577/UBDT-PC góp ý kiến dự thảo Dự thảo Nghị định Pháp lệnh Quản lý thị trường 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 577/UBDT-PC góp ý kiến dự thảo Dự thảo Nghị định Pháp lệnh Quản lý thị trường 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu577/UBDT-PC
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýLê Sơn Hải
        Ngày ban hành17/06/2016
        Ngày hiệu lực17/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 577/UBDT-PC góp ý kiến dự thảo Dự thảo Nghị định Pháp lệnh Quản lý thị trường 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 577/UBDT-PC góp ý kiến dự thảo Dự thảo Nghị định Pháp lệnh Quản lý thị trường 2016

             • 17/06/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 17/06/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực