Công văn 5775/VPCP-CN

Công văn số 5775/VPCP-CN về việc đầu tư nâng cấp đường Hồ Chí Minh đoạn thị xã Kon Tum-thành phố Pleiku do văn phòng chính phủ ban hành.

Nội dung toàn văn Công văn 5775/VPCP-CN đầu tư nâng cấp đường Hồ Chí Minh đoạn thị xã Kon Tum- Pleiku


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5775/VPCP-CN
V/v đầu tư nâng cấp đường Hồ Chí Minh đoạn thị xã Kon Tum-thành phố Pleiku

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum (Tờ trình số 85/TTr-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2007) và Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai (văn bản số 2803/UBND-CN ngày 24 tháng 9 năm 2007) về việc đầu tư nâng cấp đường Hồ Chí Minh đoạn thị xã Kon Tum (tỉnh Kon Tum) - thành phố Pleiku (tỉnh Gia Lai) và đoạn kéo dài qua thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai từ Km 534-Km 541 (Ngã ba Trường trung học Lâm nghiệp đến Ngã ba Hàm Rồng), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Giao Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum và Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tại văn bản nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư,
 Xây dựng, Tài chính;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
 các Vụ: KTTH, ĐP, TH, IV, Website CP;
- Lưu: VT, CN (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5775/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5775/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/10/2007
Ngày hiệu lực10/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5775/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 5775/VPCP-CN đầu tư nâng cấp đường Hồ Chí Minh đoạn thị xã Kon Tum- Pleiku


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5775/VPCP-CN đầu tư nâng cấp đường Hồ Chí Minh đoạn thị xã Kon Tum- Pleiku
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5775/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành10/10/2007
        Ngày hiệu lực10/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5775/VPCP-CN đầu tư nâng cấp đường Hồ Chí Minh đoạn thị xã Kon Tum- Pleiku

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5775/VPCP-CN đầu tư nâng cấp đường Hồ Chí Minh đoạn thị xã Kon Tum- Pleiku

              • 10/10/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 10/10/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực