Công văn 5778/TCT-KK

Công văn 5778/TCT-KK năm 2017 về khai thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5778/TCT-KK 2017 khai thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5778/TCT-KK
V/v khai thuế GTGT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 1984/CT-KTT1 đề ngày 09/11/2017 của Cục Thuế tỉnh Bình Định vướng mắc về khai thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại:

- Khoản 6, Điều 1 Luật 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế GTGT quy định:

"Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện s thuế giá trị gia tăng đu vào khi kê khai, khu trừ bị sai sót thì được kê khai, khu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế công b quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế."

- Khoản 1 Điều 34 Luật Quản lý thuế s78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định:

"1. Trước khi cơ quan thuế công b quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp có sai sót gây ảnh hưởng đến s thuế phải nộp thì được khai bổ sung h sơ khai thuế."

- Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 quy định:

"2. Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế và nộp đủ các chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế với cơ quan quản lý thuế

Trường hợp sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung, điều chỉnh hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung, điều chỉnh được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của ln tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế.

Khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra; nếu người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp và được kim tra, thanh tra (liên quan đến thời kỳ, phạm vi kiểm tra, thanh tra) còn sai sót thì người nộp thuế được tự khai bổ sung, điều chỉnh; việc xử lý căn cứ chế độ quy định và nguyên nhân khách quan, chủ quan của việc khai sót, chưa đúng phải điều chỉnh".

Căn cứ các quy định trên: Về nguyên tắc, người nộp thuế được khai bổ sung hồ sơ khai thuế đã nộp, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế. Trường hợp khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra; nếu người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp và được kiểm tra, thanh tra (liên quan đến thời kỳ, phạm vi kiểm tra, thanh tra) còn sai sót thì người nộp thuế được tự khai bổ sung, điều chỉnh; việc xử lý căn cứ chế độ quy định và nguyên nhân khách quan, chủ quan của việc khai sót, chưa đúng phải điều chỉnh.

Liên quan đến nội dung kê khai các hóa đơn sót sau khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định x lý v thuế sau kiểm tra, thanh tra, Tổng cục thuế đã ban hành các công văn số 860/TCT-KK ngày 14/3/2017 trả lời Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu, công văn số 2876/TCT-CS ngày 28/6/2017 trả lời Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và bà Lê Thị Mai. Trên cơ sở đó, đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Định nghiên cứu, căn cứ kết quả kiểm tra thực tế tại Công ty TNHH SX-TM Tân Ánh Dương, xem xét làm rõ nguyên nhân kê khai chậm hóa đơn của Công ty đxử lý theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Định được biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- V
CS, PC, TTr (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thu Phương

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5778/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5778/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2017
Ngày hiệu lực18/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5778/TCT-KK

Lược đồ Công văn 5778/TCT-KK 2017 khai thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5778/TCT-KK 2017 khai thuế giá trị gia tăng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5778/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Thị Thu Phương
        Ngày ban hành18/12/2017
        Ngày hiệu lực18/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 5778/TCT-KK 2017 khai thuế giá trị gia tăng

         Lịch sử hiệu lực Công văn 5778/TCT-KK 2017 khai thuế giá trị gia tăng

         • 18/12/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 18/12/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực