Công văn 5780/TCĐBVN-ATGT

Công văn 5780/TCĐBVN-ATGT năm 2017 về thực hiện Thông tư 29/2017/TT-BGTVT do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5780/TCĐBVN-ATGT 2017 thực hiện Thông tư 29/2017/TT-BGTVT


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5780/TCĐBVN-ATGT
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 29/2017/TT-BGTVT ngày 01/9/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi:

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông;
- Các Ban QLDA 1, 2, 6, 7, 85, Thăng Long, Đường Hồ Chí Minh;
- Các Sở Giao thông Vận tải;
- Các Cục Quản lý đường bộ I, II, III, IV;
- Cục Quản lý Xây dựng đường bộ;
- Cục Quản lý Đường bộ cao tốc;
- Các Ban QLDA 3, 4, 5, 8;
- Viện Khoa học và Công nghệ GTVT;
- Trường Đại học Công nghệ giao thông;
- Trường Đại học Xây dựng;
- Công ty CP Đào tạo - Xây dựng và Phát triển nguồn nhân lực Sáu.

Ngày 01/9/2017, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 29/2017/TT-BGTVT ngày 01/9/2017 quy định về đào tạo thẩm tra viên và quản lý chng chỉ thm tra viên ATGT đường bộ; Thông tư này có hiệu lực thi hành ktừ ngày 15/10/2017 và thay thế Thông tư số 16/2012/TT-BGTVT ngày 25/5/2012.

Thông tư được đăng tải trên Website của Bộ Giao thông vận tải (Chuyên mục Văn bản quy phạm pháp luật) và Website của Tổng cục ĐBVN.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết để triển khai thực hiện các công việc có liên quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GTVT (để b/c);
- Các Phó T
ng Cục trưởng;
- Vụ ATGT (B
GTVT);
- Vụ KHĐT, QLBTĐB, TC, KHCN MT&HTQT, PC-TTr;
- Lưu: VT, ATGT(VSQ-3b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Huyện

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5780/TCĐBVN-ATGT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5780/TCĐBVN-ATGT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/09/2017
Ngày hiệu lực15/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5780/TCĐBVN-ATGT

Lược đồ Công văn 5780/TCĐBVN-ATGT 2017 thực hiện Thông tư 29/2017/TT-BGTVT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5780/TCĐBVN-ATGT 2017 thực hiện Thông tư 29/2017/TT-BGTVT
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5780/TCĐBVN-ATGT
        Cơ quan ban hànhTổng cục đường bộ Việt Nam
        Người kýNguyễn Văn Huyện
        Ngày ban hành15/09/2017
        Ngày hiệu lực15/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5780/TCĐBVN-ATGT 2017 thực hiện Thông tư 29/2017/TT-BGTVT

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5780/TCĐBVN-ATGT 2017 thực hiện Thông tư 29/2017/TT-BGTVT

           • 15/09/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/09/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực