Công văn 5783/VPCP-HC

Công văn số 5783/VPCP-HC về việc Học viện Hành chính quốc gia xin nhận thông tin, văn bản do Văn phòng Chính phủ ban hành.

Nội dung toàn văn Công văn 5783/VPCP-HC Học viện Hành chính quốc gia xin nhận thông tin, văn bản


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5783/VPCP-HC
V/v Học viện Hành chính quốc gia xin nhận thông tin, văn bản.

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2007

Kính gửi:Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia.

Trả lời công văn số 902/HCQG-VP ngày 20 tháng 9 năm 2007 của Học viện Hành chính quốc gia (thuộc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh) về việc xin nhận thông tin, văn bản trực tiếp như một kênh thông tin, văn bản gửi các Bộ, ngành, địa phương, Văn phòng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh là cơ quan sự nghiệp thuộc Chính phủ, là đầu mối nhận thông tin, văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, có trách nhiệm đáp ứng yêu cầu của các đơn vị trực thuộc, trong đó có Học viện Hành chính quốc gia. Ngoài ra, Học viện Hành chính quốc gia có thể sử dụng Website và Công báo của Chính phủ để cập nhật thông tin, văn bản phục vụ cho việc điều hành và thực hiện chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

2. Trong trường hợp cần thiết, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh cần đưa nội dung cung cấp thông tin, văn bản nói trên vào dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện (đang được gấp rút chuẩn bị) để Chính phủ xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh;
- VPCP: BT,CN, các PCN, Website Chính phủ,
các Vụ: Khoa giáo, Tổ chức cán bộ;
- Lưu: VT, HC (7). ĐNQ(20).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM




Nguyễn Xuân Phúc

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5783/VPCP-HC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5783/VPCP-HC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/10/2007
Ngày hiệu lực10/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Giáo dục, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5783/VPCP-HC

Lược đồ Công văn 5783/VPCP-HC Học viện Hành chính quốc gia xin nhận thông tin, văn bản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5783/VPCP-HC Học viện Hành chính quốc gia xin nhận thông tin, văn bản
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5783/VPCP-HC
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành10/10/2007
        Ngày hiệu lực10/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Giáo dục, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5783/VPCP-HC Học viện Hành chính quốc gia xin nhận thông tin, văn bản

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5783/VPCP-HC Học viện Hành chính quốc gia xin nhận thông tin, văn bản

              • 10/10/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 10/10/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực