Công văn 5787/BTC-TCT

Công văn 5787/BTC-TCT về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với đầu tư trong lĩnh vực tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5787/BTC-TCT hoàn thuế GTGT đối với đầu tư lĩnh vực thăm dò mỏ dầu khí


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5787/BTC-TCT
V/v Hoàn thuế GTGT đối với đầu tư trong lĩnh vực tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi:

- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Cục thuế TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Bộ Tài chính nhận được công văn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và của một số Cục thuế về việc hoàn thuế GTGT đối với các nhà thầu dầu khí tiến hành tìm kiếm, thăm dò và phát triển mỏ dầu khí. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về việc hoàn thuế GTGT:

Tại Điểm 2 Mục I Phần D Thông tư số 32/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn: "Đối với các Cơ sở kinh doanh đầu tư mới đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh thuế đầu ra, và thời gian đầu tư từ một năm trở lên thì cơ sở kinh doanh vẫn phải lập tờ khai thuế hàng tháng và được xét hoàn thuế đầu vào theo từng năm dương lịch. Nếu số thuế GTGT đầu vào của tài sản đầu tư được hoàn có giá trị lớn từ 200 triệu đồng trở lên thì được xét hoàn thuế GTGT theo quý (3 tháng liên tục không phân biệt theo năm dương lịch)".

Tại Điểm 1.27 Mục II Phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC hướng dẫn: "Dầu thô" xuất khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Tại điểm 1.c.1 Mục III Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC hướng dẫn: Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.

Tại điểm 1.c.2 Mục III Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC hướng dẫn: "Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT; số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ được tính vào chi phí của hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT. Riêng đối với TSCĐ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì được khấu trừ toàn bộ số thuế GTGT đầu vào".

Căn cứ hướng dẫn trên, nhà thầu dầu khí tiến hành tìm kiếm, thăm dò và phát triển mỏ dầu khí được khấu trừ hoặc xét hoàn thuế GTGT đầu vào đối với tài sản cố định mua vào sử dụng cho hoạt động tìm kiếm, thăm dò và phát triển mỏ dầu khí cho đến khi có sản phẩm thương mại đầu tiên.

Việc xét hoàn thuế GTGT sẽ thực hiện theo từng năm. Nếu số thuế GTGT đầu vào được hoàn có giá trị lớn từ 200 triệu đồng trở lên thì được xét hoàn thuế GTGT theo quý (3 tháng liên tục không phân biệt theo năm dương lịch).

Việc xét hoàn thuế GTGT hướng dẫn tại công văn này áp dụng kể từ khi Thông tư 32/2007/TT-BTC có hiệu lực thi hành.

2. Về việc truy hoàn thuế GTGT:

- Trường hợp Hợp đồng dầu khí đã hết thời hạn thực hiện theo quy định của Giấy phép đầu tư nhưng không phát hiện được dầu khí thương mại thì không thực hiện truy thu số thuế GTGT đã hoàn (đối với tài sản cố định) trong giai đoạn tìm kiếm, thăm dò và phát triển mỏ dầu khí.

- Đối với những Hợp đồng dầu khí được tiến hành trước ngày Thông tư 32/2007/TT-BTC có hiệu lực thi hành, khi hết thời hạn thực hiện theo quy định của Giấy phép đầu tư nhưng không phát hiện được dầu khí thương mại thì không thực hiện truy thu số thuế GTGT đã hoàn trong giai đoạn tìm kiếm, thăm dò và phát triển mỏ dầu khí.

Bộ Tài chính thông báo để các đơn vị được biết và trong quá trình thực hiện nếu còn có vướng mắc thì báo cáo về Bộ Tài chính để được giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST, Cục TCDN;
- Lưu: VT, TCT (VT, CS-2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5787/BTC-TCT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5787/BTC-TCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/05/2008
Ngày hiệu lực19/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5787/BTC-TCT hoàn thuế GTGT đối với đầu tư lĩnh vực thăm dò mỏ dầu khí


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5787/BTC-TCT hoàn thuế GTGT đối với đầu tư lĩnh vực thăm dò mỏ dầu khí
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5787/BTC-TCT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn
        Ngày ban hành19/05/2008
        Ngày hiệu lực19/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 5787/BTC-TCT hoàn thuế GTGT đối với đầu tư lĩnh vực thăm dò mỏ dầu khí

            Lịch sử hiệu lực Công văn 5787/BTC-TCT hoàn thuế GTGT đối với đầu tư lĩnh vực thăm dò mỏ dầu khí

            • 19/05/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/05/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực