Công văn 5787/TCHQ-GSQL

Công văn 5787/TCHQ-GSQL năm 2019 về bàn giao máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5787/TCHQ-GSQL 2019 bàn giao thiết bị dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5787/TCHQ-GSQL
V/v bàn giao máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hi quan các tỉnh, thành ph

Tiếp theo công văn số 5339/TCHQ-GSQL ngày 21/8/2019 chỉ đạo kiểm soát máy móc, thiết bị, dây chuyn công nghệ đã qua sử dụng nhp khu theo Quyết định s18/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; để thống nht vic phối hợp trong công tác nghiệp vụ gia Chi Cục Hi quan nơi đăng ký t khai và Chi cục Hải quan nơi lưu gi hàng hóa, Tổng cục Hi quan hưng dn bổ sung như sau:

1. Đối với tờ khai hi quan được h thng phân luồng vàng:

a) Khi kim tra hồ sơ hi quan, căn cứ văn bản đnghị đưa hàng vbo quản của ngưi khai hải quan theo mu s 09/BQHH/GSQL Ph lục V ban hành kèm theo Thông tư s 38/2015/TT-BTC (trong đó có ghi tên tổ chức giám định được Bộ Khoa học và Công ngh chđịnh, thừa nhn thực hiện vic giám định hàng), công chức hải quan kiểm tra hồ sơ xác nhận cho phép đưa hàng về bảo quản, đng thời cập nhật thông tin vtổ chức giám định và đề nghị Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa niêm phong hi quan trên hthống E-Customs để bàn giao cho tổ chc giám định.

b) Căn cứ thông tin trên hệ thống, công chức hải quan tại Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa niêm phong toàn bộ lô hàng, lập Biên bản bàn giao (theo mu ban hành kèm công văn này), giao cho người khai hi quan chuyn đến t chc giám định.

c) Kết qu giám định có xác nhận ca tổ chức giám định vviệc tiếp nhận lô hàng còn nguyên niêm phong hi quan cơ sở để cơ quan hi quan thông quan, không yêu cu tchức giám định phi xác nhận hi báo việc tiếp nhn hàng.

2. Đối với tkhai hải quan được h thng phân lung đỏ:

a) Trường hợp việc kiểm tra thực tế hàng hóa được thực hiện đồng thời với việc giám định, công chức hải quan cùng giám định viên lập Biên bản chứng nhận việc kiểm tra thực tế, không phải niêm phong hải quan và lập Biên bản bàn giao lại cho tổ chức giám định.

b) Trường hợp việc kiểm tra thực tế hàng hóa không được thực hiện đồng thời với việc giám định, sau khi hoàn thành việc kiểm tra thực tế hàng hóa, công chức hải quan niêm phong hoặc chụp ảnh toàn bộ lô hàng (nếu không thể niêm phong) và bàn giao cho người khai hải quan để giao lại cho t chc giám định.

c) Việc xử lý kết quả giám định thực hiện theo điểm c mục 1 nêu trên trên.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để các đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- B
KHCN (để p/h);
-
Cục: ĐTCBL, QLRR, CNTT&TKHQ (để t/h);
- Lưu
: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân
Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5787/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5787/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/09/2019
Ngày hiệu lực10/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5787/TCHQ-GSQL 2019 bàn giao thiết bị dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng nhập khẩu


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 5787/TCHQ-GSQL 2019 bàn giao thiết bị dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng nhập khẩu
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu5787/TCHQ-GSQL
       Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
       Người kýMai Xuân Thành
       Ngày ban hành10/09/2019
       Ngày hiệu lực10/09/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 5787/TCHQ-GSQL 2019 bàn giao thiết bị dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng nhập khẩu

            Lịch sử hiệu lực Công văn 5787/TCHQ-GSQL 2019 bàn giao thiết bị dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng nhập khẩu

            • 10/09/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/09/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực