Công văn 5788/VPCP-NN

Công văn số 5788/VPCP-NN về việc uỷ quyền Báo cáo Quốc hội và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội do văn phòng Chính phủ ban hành.

Nội dung toàn văn Công văn 5788/VPCP-NN uỷ quyền Báo cáo Quốc hội và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5788/VPCP-NN
V/v uỷ quyền Báo cáo Quốc hội và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 3862/BTNMT-ĐKTKĐĐ ngày 05 tháng 10 năm 2007) về việc Báo cáo tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Bộ Tài chính (công văn số 13472/BTC-QLCS ngày 08 tháng 10 năm 2007) về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đền bù, giải phóng mặt bằng và giải quyết việc làm cho người dân bị thu hồi đất, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Đồng ý giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ ký trình Quốc hội và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội các báo cáo nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm,
các Vụ: KTTH, V.III, CN, TH, Website CP;
- Lưu: VT, NN (3). Lĩnh 25

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5788/VPCP-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5788/VPCP-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/10/2007
Ngày hiệu lực11/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5788/VPCP-NN

Lược đồ Công văn 5788/VPCP-NN uỷ quyền Báo cáo Quốc hội và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5788/VPCP-NN uỷ quyền Báo cáo Quốc hội và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5788/VPCP-NN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành11/10/2007
        Ngày hiệu lực11/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5788/VPCP-NN uỷ quyền Báo cáo Quốc hội và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5788/VPCP-NN uỷ quyền Báo cáo Quốc hội và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

              • 11/10/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 11/10/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực