Công văn 5791/BTC-TCT

Công văn 5791/BTC-TCT về thời điểm kết thúc việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với giai đoạn tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5791/BTC-TCT thời điểm kết thúc hoàn thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 5791/BTC-TCT
V/v thời điểm kết thúc việc hoàn thuế GTGT đối với giai đoạn tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ Tài chính nhận được công văn của một số Cục Thuế địa phương, đơn vị hỏi về thời điểm kết thúc việc hoàn thuế GTGT đối với giai đoạn tìm kiếm thăm dò và phát triền mỏ dầu khí. Về vấn đề này, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

Tại điểm 2, Phần C Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn: "Cơ sở kinh doanh thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hoặc dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, nếu thời gian đầu tư từ 1 năm trở lên thì được hoàn thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm. Trường hợp, nếu số thuế GTGT luỹ kế của hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 200 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT".

Căn cứ quy định tại điểm 1.52 của Bản Hợp đồng mẫu (ban hành kèm theo Nghị định số 139/2005/NĐ-CP ngày 11/11/2005 của Chính phủ: "Ngày khai thác đầu tiên" là ngày sau ngày thứ ba mươi (30) kể từ khi khai thác Dầu khí, được duy trì không có sự gián đoạn đáng kể, thông qua một hệ thống khai thác bao gồm một hoặc nhiều Giếng khai thác được nối với một tầu nổi chứa sản phẩm trung chuyển hoặc thông qua đường ống tới một trạm khai thác và xuất khẩu trên bờ, nhưng ngoại trừ bất kỳ các lần thử giếng dài hạn nào."

Căn cứ vào các quy định và hướng dẫn nêu trên, Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể về việc xác định thời gian và số thuế GTGT được hoàn đối với nhà thầu dầu khí như sau:

1. Nhà thầu tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò và phát triển mỏ dầu khí theo quy định của Luật Dầu khí được kê khai, hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho hoạt động tìm kiếm, thăm dò và phát triển mỏ dầu khí cho đến "ngày khai thác đầu tiên" theo quy định tại Nghị định số 139/2005/NĐ-CP nêu trên (hoặc còn gọi là "ngày sản xuất đầu tiên" tiếng Anh là "First prodution date") của tháng kê khai thuế GTGT. Nhà thầu có trách nhiệm thông báo "Ngày khai thác đầu tiên" hoặc "ngày sản xuất đầu tiên cho cơ quan thuế nơi nộp hồ sơ hoàn thuế GTGT, kèm theo xác nhận của Tập đoàn dầu khí Việt Nam khi nộp hồ sơ hoàn thuế GTGT kết thúc giai đoạn tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ. Thuế GTGT phát sinh sau ngày kết thúc giai đoạn tìm kiếm phát triển mỏ được kê khai theo quy định của pháp luật thuế hiện hành.

Việc xét hoàn thuế được thực hiện theo từng năm hoặc đến khi kết thúc giai đoạn tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ. Nếu số thuế GTGT luỹ kế của hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ từ 200 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT.

Nhà thầu dầu khí chịu trách nhiệm về lập hồ sơ và số liệu để xác định số thuế GTGT đề nghị hoàn. Đối với hàng hoá, dịch vụ mua vào vừa dùng trong giai đoạn tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ vừa dùng cho giai đoạn khai thác hoặc cho các hoạt động sản xuất kinh doanh khác thì nhà thầu phải xác định cụ thể số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ dùng cho hoạt động trong giai đoạn tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ để được hoàn thuế.

2. Đối với các nhà thầu dầu khí thực hiện ký kết hợp đồng dầu khí trước ngày Nghị định 139/2005/NĐ-CP có hiệu lực, có thoả thuận về "ngày sản xuất đầu tiên" khác với "ngày khai thác đầu tiên " thì "ngày sản xuất đầu tiên" được xác định theo hợp đồng. Nếu tại hợp đồng dầu khí không có quy định về "ngày sản xuất đầu tiên" hoặc "ngày khai thác đầu tiên" thì báo cáo Bộ Tài chính để được hướng dẫn.

Đề nghị các Cục Thuế căn cứ vào nội dung hướng dẫn trên đây kiểm tra, hướng dẫn các nhà thầu thực hiện lập hồ sơ hoàn thuế GTGT theo đúng chế độ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST; TCDN (Bộ TC);
- Vụ PC, CST (TCT);
- Lưu: VT, TCT (VT, DNL-3b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5791/BTC-TCT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5791/BTC-TCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/05/2010
Ngày hiệu lực11/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5791/BTC-TCT

Lược đồ Công văn 5791/BTC-TCT thời điểm kết thúc hoàn thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5791/BTC-TCT thời điểm kết thúc hoàn thuế giá trị gia tăng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5791/BTC-TCT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn
        Ngày ban hành11/05/2010
        Ngày hiệu lực11/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5791/BTC-TCT thời điểm kết thúc hoàn thuế giá trị gia tăng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5791/BTC-TCT thời điểm kết thúc hoàn thuế giá trị gia tăng

           • 11/05/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/05/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực