Công văn 5791/TCT-KK

Công văn 5791/TCT-KK năm 2017 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5791/TCT-KK 2017 hoàn thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤCTHUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5791/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nghệ An

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2468/CT-KTr1 ngày 28/7/2017 của Cục Thuế tỉnh Nghệ An về việc giải trình hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với Công ty TNHH Econet Oy, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 5 Điều 8, Khoản 8 Điều 14, Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT;

- Căn cứ Khoản 2.a Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

- Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 10 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

- Căn cứ hướng dẫn tại Điều 1 Thông tư số 06/2017/TT-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 34a Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế (Đã được bổ sung tại Khoản 10 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC).

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên và các tài liệu kèm theo Công văn số 2468/CT-KTr1 ngày 28/7/2017 của Cục Thuế tỉnh Nghệ An:

Công ty TNHH Econet Oy đề nghị hoàn trả kiêm bù trừ khoản thu ngân sách nhà nước đối với số thuế GTGT hàng hóa dịch vụ mua vào phục vụ Dự án cấp nước vùng phụ cận thành phố Vinh. Số thuế GTGT đề nghị hoàn phát sinh là do nhà thầu phụ và các nhà cung cấp dịch vụ khác chậm xuất hóa đơn GTGT để Công ty Econet Oy kê khai thuế. Do ngân sách tỉnh Nghệ an chưa b trí được nguồn vốn đi ứng để nhà thầu chi trả tiền thuế GTGT cho nhà thầu phụ và các nhà cung cp dịch vụ khác nên các nhà thầu chưa xuất hóa đơn GTGT đCông ty Econet Oy khai thuế hàng hóa dịch vụ mua vào tương ứng với giá trị dự án đã nghiệm thu hoàn thành.

Việc các nhà thầu phụ không thực hiện xuất hóa đơn thời điểm chuyển giao hàng hóa hoặc khi nghiệm thu bàn giao công trình, hạng mục công trình... cho Công ty TNHH Econet Oy là không đúng quy định tại Khoản 5 Điều 8 Thông tư 219/2013/TT-BTC và Khoản 2.a Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan liên quan, kiểm tra xử lý hành vi vi phạm trong sử dụng hóa đơn của các nhà thầu phụ.

Liên quan đến thủ tục nhận nợ thay gia Công ty TNHH Econet Oy với Công ty c phần cấp nước Nghệ An, hiện tại chưa có quy định, hướng dẫn; việc Cục Thuế đã thực hiện điều chỉnh số tiền nợ thuế (1.202.596.000 đồng) từ Công ty TNHH Econet Oy sang Công ty c phần cấp nước Nghệ An là chưa đảm bảo cơ sở pháp lý. Đề nghị Cc Thuế tỉnh Nghệ An điều chỉnh lại đúng nghĩa vụ thuế của Công ty TNHH Econet Oy.

Việc Công ty TNHH Econet Oy xuất hóa đơn đầu ra, kê khai thuế GTGT đầu ra tại thời điểm tháng 8/2014 (dự án hoàn thành, nghiệm thu), kê khai thuế GTGT đầu vào từ tháng 9/2014 đến tháng 2/2016 (sau thời điểm dự án hoàn thành, nghiệm thu) và đề nghị hoàn thuế kiêm bù trừ là không đúng với hoạt động kinh tế phát sinh, làm tăng chi hoàn thuế giá trị gia tăng từ ngân sách Trung ương, tăng thu ngân sách địa phương và ảnh hưởng đến điều hành ngân sách nhà nước.

Đđảm bảo đúng hoạt động kinh tế phát sinh, đảm bảo việc chi hoàn thuế giá trị gia tăng đúng quy định của Luật Ngân sách, Luật quản lý thuế thì số thuế GTGT đầu vào của Công ty TNHH Econet Oy (nhà thầu chính) phải kê khai phù hợp với thời điểm ghi nhận doanh thu của các nhà thầu phụ theo quy định về thuế GTGT. Vì vậy, đề nghị Cục Thuế tỉnh Nghệ An hướng dẫn Công ty TNHH Econet Oy thực hiện điều chỉnh kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào tại các kỳ tương ứng để bù trừ nghĩa vụ thuế đầu ra với thuế GTGT đầu vào trước khi giải quyết hoàn thuế.

Công ty TNHH Econet Oy không bị tính tiền chậm nộp trên số tiền thuế còn nợ nhưng không vượt quá số tiền ngân sách nhà nước chưa thanh toán phát sinh trong thời gian ngân sách nhà nước chưa thanh toán.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Nghệ An được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ NSNN, CST, PC (BTC);
- Kho bạc Nhà nước;
- Vụ CS, PC, QLN (TCT);
- Webs
ite TCT;
- Lưu: VT, KK(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ
TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5791/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5791/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2017
Ngày hiệu lực19/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5791/TCT-KK

Lược đồ Công văn 5791/TCT-KK 2017 hoàn thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5791/TCT-KK 2017 hoàn thuế giá trị gia tăng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5791/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Đại Trí
        Ngày ban hành19/12/2017
        Ngày hiệu lực19/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5791/TCT-KK 2017 hoàn thuế giá trị gia tăng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5791/TCT-KK 2017 hoàn thuế giá trị gia tăng

           • 19/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực