Công văn 5793/TCHQ-GSQL

Công văn số 5793/TCHQ-GSQL về việc kiểm tra C/O mẫu E do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5793/TCHQ-GSQL kiểm tra C/O mẫu E


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 5793/TCHQ-GSQL
V/v: kiểm tra C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2006

 

Kính gửi: Cục Hải quan Quảng Nam

Trả lời công văn số 1109/HQQNa-NV ngày 10 tháng 11 của Cục Hải quan Quảng Nam đề nghị kiểm tra C/O mẫu E, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Qua kiểm tra và đối chiếu chữ ký trên 2 C/O mẫu E số E6/B20N532/0076 và ZJ06E/ZJ0132/010, kết quả như sau:

- Đối chiếu với danh Mục mẫu chữ ký ban hành kèm theo công văn số 6046/TM-XNK ngày 16/11/2004 của Bộ Thương mại (Tổng cục Hải quan đã sao lục gửi văn bản này cho đơn vị tại công văn số 449/TCHQ-VP ngày 19/11/2004), chữ ký trên C/O số tham chiếu E6/B20N532/0076 ngày 15/10/2006 do Doanh nghiệp xuất trình giống với mẫu chữ ký của ông/bà ZhangSuxing, người có thẩm quyền ký C/O của tỉnh Xiamen, Trung Quốc.

- Đối chiếu với danh Mục mẫu chữ ký ban hành kèm theo công văn số 1523/TM-XNK ngày 08/04/2004 của Bộ Thương mại (Tổng cục Hải quan đã gửi cho đơn vị công văn số 1523/TCHQ-GSQL ngày 08/04/2004 đính kèm danh Mục này), chữ ký trên C/O số tham chiếu ZJ06E/ZJ0132/010 ngày 28/8/2006 giống với mẫu chữ ký của ông/bà Su Ying, người có thẩm quyền ký C/O của phòng cấp C/O Zhanjiang, tỉnh GuangDong, Trung Quốc.

2. Đối với chữ ký trên 3 C/O mẫu E, số tham chiếu 4606E/010265/V014 cấp ngày 28/9/2006, 4606E/010265/V015 ngày 18/9/2006 và C/O số 4606E/010265/V016 ngày 18/9/2006, Tổng cục Hải quan chưa nhận được thông báo nào về mẫu dấu chữ ký của người có thẩm quyền ký C/O mẫu E của phòng cấp C/O Zhanjiang, Hainan, Trung Quốc. (Trong danh Mục mẫu dấu và chữ ký cấp C/O phía Trung Quốc gửi sang mới chỉ có thông báo về mẫu chữ ký người có thẩm quyền cấp C/O của phòng Zhanjiang thuộc tỉnh Quảng Đông, TQ)

Đề nghị Cục Hải quan Quảng Nam thực hiện, kiểm tra đối chiếu C/O căn cứ trên Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005, Thông tư 52/2006/TT-BTC và Quyết định số 1727/2003/QĐ-BTM.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Quảng Nam thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (Bộ TC);
- Lưu VT, GSQL (2 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5793/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5793/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/11/2006
Ngày hiệu lực27/11/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5793/TCHQ-GSQL kiểm tra C/O mẫu E


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5793/TCHQ-GSQL kiểm tra C/O mẫu E
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5793/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Ngọc Túc
        Ngày ban hành27/11/2006
        Ngày hiệu lực27/11/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 5793/TCHQ-GSQL kiểm tra C/O mẫu E

         Lịch sử hiệu lực Công văn 5793/TCHQ-GSQL kiểm tra C/O mẫu E

         • 27/11/2006

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 27/11/2006

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực