Công văn 5793/VPCP-ĐP

Công văn số 5793/VPCP-ĐP về việc thẩm định Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược đối với Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 do Văn phòng chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5793/VPCP-ĐP thẩm định Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Đồng Nai đến 2020


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 5793/VPCP-ĐP
V/v: thẩm định Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược đối với Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Đồng Nai đến năm 2020

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 3402/BTNMT-TĐ ngày 05 tháng 9 năm 2007 về việc Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược đối với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường giúp tỉnh Đồng Nai hoàn chỉnh Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của Dự án theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Sau khi Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược được hoàn chỉnh, Tỉnh nghiên cứu, bổ sung những nội dung cần thiết trong Dự án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương xây dựng văn bản hướng dẫn chi tiết việc lập Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược theo luật định để làm căn cứ cho các Bộ, ngành, địa phương lập Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược khi tiến hành xây dựng chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai biết, thực hiện,

 Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTgCP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website CP;
các Vụ: TH, KG, NN, IV;
- Lưu: VT, ĐP (5), CQC.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5793/VPCP-ĐP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5793/VPCP-ĐP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/10/2007
Ngày hiệu lực11/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5793/VPCP-ĐP

Lược đồ Công văn 5793/VPCP-ĐP thẩm định Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Đồng Nai đến 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5793/VPCP-ĐP thẩm định Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Đồng Nai đến 2020
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5793/VPCP-ĐP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Quốc Huy
        Ngày ban hành11/10/2007
        Ngày hiệu lực11/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5793/VPCP-ĐP thẩm định Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Đồng Nai đến 2020

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5793/VPCP-ĐP thẩm định Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Đồng Nai đến 2020

              • 11/10/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 11/10/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực