Công văn 57931/CT-TTHT

Công văn 57931/CT-TTHT năm 2018 về chi phí được trừ đối với khoản chi từ thiện do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 57931/CT-TTHT 2018 chi phí được trừ đối với khoản chi từ thiện Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57931/CT-TTHT
V/v chi phí được trừ đối với khoản chi từ thiện

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Chi nhánh Công ty TNHH Sáng Thịnh tại Hà Nội
(Địa chỉ: số 14 Thái Hà, P. Trung Liệt, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
MST:0303695791- 007)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được Công văn số 04/2018/CV-STHN đề ngày 10/08/2018 của Chi nhánh Công ty TNHH Sáng Thịnh tại Hà Nội (sau đây gọi là “Chi nhánh”) hỏi về chính sách thuế TNDN, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

“1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

...2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

...2.22. Chi tài trợ cho giáo dục (bao gồm cả chi tài trợ cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp) không đúng đối tượng quy định tại tiết a điểm này hoặc không có hồ sơ xác định khoản tài trợ nêu tại tiết b dưới đây...

2.23. Chi tài trợ cho y tế không đúng đối tượng quy định tại tiết a điểm này hoặc không có hồ sơ xác định khoản tài trợ nêu tại tiết b dưới đây...

2.24. Chi tài trợ cho việc khắc phục hậu quả thiên tai không đúng đối tượng quy định tại tiết a điểm này hoặc không có hồ sơ xác định khoản tài trợ nêu tại tiết b dưới đây...

2.25. Chi tài trợ làm nhà cho người nghèo không đúng đối tượng quy định tại tiết a điểm này; Chi tài trợ làm nhà tình nghĩa, làm nhà cho người nghèo, làm nhà đại đoàn kết theo quy định của pháp luật không có hồ sơ xác định khoản tài trợ nêu tại tiết b dưới đây:...

2.26. Chi tài trợ nghiên cứu khoa học không đúng quy định; chi tài trợ cho các đối tượng chính sách không theo quy định của pháp luật; chi tài trợ không theo chương trình của Nhà nước dành cho các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn...

2.32. Chi ủng hộ địa phương; chi ủng hộ các đoàn thể, tổ chức xã hội; chi từ thiện (trừ khoản chi tài trợ cho giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai, làm nhà tình nghĩa, làm nhà cho người nghèo, làm nhà đại đoàn kết; tài trợ cho nghiên cứu khoa học, tài trợ cho các đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật, tài trợ theo chương trình của Nhà nước dành cho các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nêu tại điểm 2.22, 2.23, 2.24,2.25, 2.26 Khoản 2 Điều này)...”

Căn cứ các quy định nêu trên và nội dung công văn, hồ sơ của Chi nhánh Công ty TNHH Sáng Thịnh tại Hà Nội, Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn nguyên tắc như sau:

- Đối với các khoản chi vì mục đích tài trợ cho giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai, làm nhà tình nghĩa, làm nhà cho người nghèo, làm nhà đại đoàn kết; tài trợ cho nghiên cứu khoa học, tài trợ cho các đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật, tài trợ theo chương trình của Nhà nước dành cho các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thông qua các cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật, Chi nhánh được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu khoản chi cho đúng đối tượng và có đủ hồ sơ xác định khoản tài trợ theo quy định tại tiết a, tiết b điểm 2.22, 2;23, 2.24, 2.25, 2.26 Khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi bổ sung tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC) nêu trên.

- Đối với các khoản chi vì mục đích ủng hộ các đoàn thể, tổ chức xã hội, chi từ thiện khác, Chi nhánh không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Đề nghị Chi nhánh căn cứ vào tình hình thực tế của các khoản chi, đối chiếu với nguyên tắc xác định chi phí được trừ theo các quy định nêu trên để thực hiện.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Chi nhánh Công ty TNHH Sáng Thịnh tại Hà Nội được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CCT Đống Đa;
- Lưu: VT,TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 57931/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu57931/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/08/2018
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 57931/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 57931/CT-TTHT 2018 chi phí được trừ đối với khoản chi từ thiện Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 57931/CT-TTHT 2018 chi phí được trừ đối với khoản chi từ thiện Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu57931/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành20/08/2018
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 57931/CT-TTHT 2018 chi phí được trừ đối với khoản chi từ thiện Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 57931/CT-TTHT 2018 chi phí được trừ đối với khoản chi từ thiện Hà Nội

              • 20/08/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực