Công văn 5796/TCHQ-KTTT

Công văn số 5796/TCHQ-KTTT về thủ tục hoàn thuế đối với kho bạc nhà nước do Tổng cục hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5796/TCHQ-KTTT thủ tục hoàn thuế đối với kho bạc nhà nước


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
*******

Số: 5796/TCHQ-KTTT
V/v Thủ tục hoàn thuế với KBNN

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi:

- Cục hải quan các tỉnh, Thành Phố
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan

 

Tổng cục Hải quan nhận được văn bản ngày 25/9/2007 của Kho bạc nhà nước về các vấn đề cần phối hợp triển khai để xử lý vướng mắc trong công tác hoàn thuế khi triển khai thực hiện Luật quản lý thuế. Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

1. Về đăng ký mẫu dấu, chữ ký:

- Đề nghị các đơn vị gửi văn bản đăng ký mẫu dấu, chữ ký của người có thẩm quyền quyết định hoàn trả thuế và văn bản ủy quyền (nếu có) cho Kho bạc nhà nước đồng cấp trên địa bàn.

- Trường hợp cơ quan thu hoàn trả các Khoản thu trên địa bàn khác (hoàn trả tại Kho bạc nhà nước khác địa bàn) mà chưa có đăng ký mẫu dấu, chữ ký, văn bản ủy quyền (nếu có) thì cơ quan thu cần gửi các văn bản trên cho Kho bạc nhà nước có liên quan.

2. Về mẫu chứng từ kế toán hoàn thuế:

Trong thời gian chờ Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư số 32/2006/TT-BTC ngày 10/04/2006 hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, để Kho bạc nhà nước căn cứ hạch toán hoàn thuế, đề nghị các đơn vị khi gửi Kho bạc nhà nước quyết định hoàn thuế thì bổ sung thêm “Giấy xác nhận hoàn thuế” theo mẫu kèm theo công văn này.

3. Về chế độ kế toán Ngân sách Nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc:

Thực hiện quy định về hạch toán kế toán các Khoản hoàn trả, luân chuyển chứng từ, thông tin, báo cáo về hoàn thuế của Kho bạc nhà nước theo quy định tại Quyết định số 24/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.

Đối với các trường hợp đã có quyết định hoàn thuế và đã được Kho bạc nhà nước hoàn trả, khi Kho bạc nhà nước có yêu cầu, đề nghị các đơn vị tiếp tục phối hợp với Kho bạc nhà nước rà soát, đối chiếu và cung cấp thông tin bổ sung để Kho bạc nhà nước hạch toán, Điều chỉnh chính xác.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp có phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền, các đơn vị báo cáo chi tiết bằng văn bản, có kiến nghị biện pháp giải quyết cụ thể gửi về Tổng cục để được hướng dẫn xử lý chung.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trang Website Hải quan;
- Lưu VT, KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

Mẫu số: C7-HQ

(Ban hành kèm theo Thông tư số …./2007/TT-BTC ngày …. tháng .... năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Cục ..........................

Chi cục .....................

Số ............................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

..........., ngày ...... tháng ..... năm ....

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ

Kính gửi: - Kho bạc .............................................

Cục/Chi cục ............................................................................................................................................

Đề nghị Kho bạc nhà nước .......... hoàn thuế theo Quyết định hoàn thuế số ..... ngày ...... tháng ....... năm ...... của ..........................

Tên người nộp thuế được hoàn .............................................. Mã số thuế ...........................................

Địa chỉ :...................................................................................................................................................

Tài Khoản số .......................... tại Ngân hàng .......................................................................................

Người nhận tiền (trường hợp trả bằng tiền mặt) ...................................................................................

Số CMTND ............... do ................. cấp ngày ...... tháng ..... năm ……..

Lý do phải hoàn trả ……………………………………………………………..............................................

.................................................................................................................................................................

Tổng số thuế người nộp thuế đã nộp NSNN vào tài Khoản ………….. tại Kho bạc ………………..........

Chứng từ

Nộp vào

Số đã nộp

Số được hoàn

Số

ngày

Chương

Loại

Khoản

Mục

Tiểu Mục

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

x

x

 

 

Tổng số tiền được hoàn trả bằng chữ: ……………………………………..

Trong đó:

- Số tiền người nộp thuế đã được hoàn trả bằng hình thức bù trừ: …….

- Số tiền còn lại của người nộp thuế đề nghị Kho bạc nhà nước …… hoàn trả ……….........................

Cơ quan Hải quan đề nghị:

- Kho bạc kiểm tra, hoàn trả số tiền thuế cho đối tượng nộp thuế theo Quyết định.

Chứng từ kèm theo

- Quyết định hoàn thuế

Chức danh người ký quyết định

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5796/TCHQ-KTTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5796/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/10/2007
Ngày hiệu lực12/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5796/TCHQ-KTTT thủ tục hoàn thuế đối với kho bạc nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5796/TCHQ-KTTT thủ tục hoàn thuế đối với kho bạc nhà nước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5796/TCHQ-KTTT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Ngọc Túc
        Ngày ban hành12/10/2007
        Ngày hiệu lực12/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5796/TCHQ-KTTT thủ tục hoàn thuế đối với kho bạc nhà nước

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5796/TCHQ-KTTT thủ tục hoàn thuế đối với kho bạc nhà nước

             • 12/10/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 12/10/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực