Công văn 58/SXD-KTKH

Công văn 58/SXD-KTKH hướng dẫn dự toán các công trình xây dựng lập theo đơn giá 387 và đơn giá 2626 của UBND tỉnh do Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 58/SXD-KTKH hướng dẫn dự toán các công trình xây dựng lập theo đơn giá 387 và đơn giá 2626 UBND Tỉnh Hà Giang


UBND TỈNH HÀ GIANG
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 58/SXD-KTKH
V/v bổ sung hướng dẫn điều chỉnh dự toán các công trình xây dựng lập theo đơn giá 387 và đơn giá 2626 của UBND tỉnh

Hà Giang, ngày 24 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi:

- Chủ tịch UBND các Huyện, Thị xã;
- Thủ trưởng các Sở Ban ngành.

 

Căn cứ Quyết định số 387/UB-QĐ ngày 27/3/1999 của UBND tỉnh Hà Giang về việc ban hành bộ đơn giá XDCB khu vực thống nhất tỉnh Hà Giang.
Căn cứ Quyết định số 2626/QĐ-UB ngày 08/9/2004 của UBND tỉnh Hà Giang về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Hà Giang
Căn cứ Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung
Sở Xây dựng hướng dẫn việc bổ sung giá trị dự toán xây lắp công trình cho các dự án được đầu tư xây dựng bằng cách điều chỉnh hệ số nhân công và máy thi công (không lập lại theo đơn giá XDCB được ban hành sau đó) cụ thể như sau:

I. PHẠM VI ÁP DỤNG

Hướng dẫn này áp dụng cho việc bổ sung giá trị xây lắp cho các dự án đã được phê duyệt dự toán theo đơn giá ban hành kèm theo Quyết định số 387/QĐ-UB ngày 27/3/1999 và đơn giá XDCB số 2626/QĐ-UB ngày 08/9/2004 của UBND tỉnh Hà Giang mà không lập lại dự toán theo đơn giá mới.

II. THỜI ĐIỂM ÁP DỤNG

1. Khối lượng xây lắp (lập theo bộ đơn giá 387 và đơn giá 2626) đã thi công trong giai đoạn trước 01/01/2008 áp dụng theo hướng dẫn số 62/SXD-KT ngày 23/3/2007 của Sở Xây dựng.

2. Khối lượng xây lắp (lập theo bộ đơn giá 387 và đơn giá 2626) thực hiện từ ngày 01/01/2008 thì hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và chi phí máy thi công áp dụng theo hướng dẫn này.

III. HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN

1. Điều chỉnh dự toán lập theo đơn giá 387.

a) Chi phí nhân công: Đã được tính theo đơn giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 387/QĐ-UB ngày 27/3/1999 của UBND tỉnh Hà Giang thì được điều chỉnh hệ số tương ứng (KNC) theo bảng số 1 phụ lục kèm theo hướng dẫn này.

b) Chi phí máy thi công: Đã được tính theo đơn giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 387/QĐ-UB ngày 27/3/1999 của UBND tỉnh Hà Giang thì được điều chỉnh tương ứng (KMTC) theo bảng số 2 phụ lục kèm theo hướng dẫn này.

2. Điều chỉnh dự toán lập theo đơn giá 2626

a) Chi phí nhân công: Đã được tính theo đơn giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 2626/QĐ-UB ngày 08/9/2004 của UBND Tỉnh Hà Giang thì được điều chỉnh hệ số tương ứng (KNC) theo bảng số 3 phụ lục kèm theo hướng dẫn này.

b) Chi phí máy thi công: Đã được tính theo đơn giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 2626/QĐ-UB ngày 08/9/2004 của UBND Tỉnh Hà Giang thì được điều chỉnh hệ số tương ứng (KMTC) theo bảng số 4 phụ lục kèm theo hướng dẫn này.

Các loại chi phí khác trong dự toán tính theo quy định phù hợp với từng thời điểm thi công.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh bằng văn bản về Sở Xây dựng để cùng thống nhất giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi:
- TTr.UBND tỉnh (báo cáo)
- Các phòng thuộc VP Sở;
- Lưu: VT-KTKH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đặng Văn Dung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 58/SXD-KTKH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu58/SXD-KTKH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/03/2008
Ngày hiệu lực24/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 58/SXD-KTKH

Lược đồ Công văn 58/SXD-KTKH hướng dẫn dự toán các công trình xây dựng lập theo đơn giá 387 và đơn giá 2626 UBND Tỉnh Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 58/SXD-KTKH hướng dẫn dự toán các công trình xây dựng lập theo đơn giá 387 và đơn giá 2626 UBND Tỉnh Hà Giang
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu58/SXD-KTKH
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýĐặng Văn Dung
        Ngày ban hành24/03/2008
        Ngày hiệu lực24/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 58/SXD-KTKH hướng dẫn dự toán các công trình xây dựng lập theo đơn giá 387 và đơn giá 2626 UBND Tỉnh Hà Giang

             Lịch sử hiệu lực Công văn 58/SXD-KTKH hướng dẫn dự toán các công trình xây dựng lập theo đơn giá 387 và đơn giá 2626 UBND Tỉnh Hà Giang

             • 24/03/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 24/03/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực