Công văn 58/TTg-ĐMDN

Công văn 58/TTg-ĐMDN năm 2016 phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển thành công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 58/TTg-ĐMDN danh mục đơn vị sự nghiệp công lập Bộ Lao động chuyển thành công ty cổ phần 2016


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58/TTg-ĐMDN
V/v phê duyệt danh Mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ LĐ-TB&XH chuyển thành công ty cphần

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (các công văn số: 4496/LĐTBXH-KHTC ngày 03 tháng 11 năm 2015 và 4819/LĐTBXH-KHTC ngày 24 tháng 11 năm 2015) và ý kiến Bộ Tài chính (công văn số 18664/BTC-TCDN ngày 15 tháng 12 năm 2015) về việc phê duyệt danh Mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyn thành công ty cphần, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cphần, trong đó Nhà nước nắm giữ dưới 50% hoặc không nắm giữ cphần, giai đoạn 2016-2018:

- Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực I.

- Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực II.

- Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực III

2. y quyền cho Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt phương án cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập nêu trên và triển khai các công việc liên quan theo quy định hiện hành.

3. Đối với 40 đơn vị sự nghiệp công lập chưa đủ Điều kiện chuyển thành công ty c phn, giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đy mạnh hoạt động theo cơ chế tự chủ trong giai đoạn 2016-2018 theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Vũ Văn Ninh;
- Các Bộ: Tài chính, KH&ĐT;
- Ban Chỉ đạo Đi mới và Phát trin DN;
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, TGĐ Cng TTĐT, các Vụ; KTTH, KTN;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b).NT

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Vũ Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 58/TTg-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu58/TTg-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/01/2016
Ngày hiệu lực08/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 58/TTg-ĐMDN danh mục đơn vị sự nghiệp công lập Bộ Lao động chuyển thành công ty cổ phần 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 58/TTg-ĐMDN danh mục đơn vị sự nghiệp công lập Bộ Lao động chuyển thành công ty cổ phần 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu58/TTg-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Văn Ninh
        Ngày ban hành08/01/2016
        Ngày hiệu lực08/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 58/TTg-ĐMDN danh mục đơn vị sự nghiệp công lập Bộ Lao động chuyển thành công ty cổ phần 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 58/TTg-ĐMDN danh mục đơn vị sự nghiệp công lập Bộ Lao động chuyển thành công ty cổ phần 2016

             • 08/01/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 08/01/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực