Công văn 580/UBDT-CSDT

Công văn 580/UBDT-CSDT năm 2019 về địa bàn thuộc vùng dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 580/UBDT-CSDT 2019 địa bàn thuộc vùng dân tộc thiểu số Tuyên Quang


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 580/UBDT-CSDT
V/v địa bàn thuộc vùng dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2019

 

Kính gửi: Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang

Phúc đáp Công văn số 227/BDT-CSDT ngày 14/5/2019 của Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang về việc hướng dẫn việc xác định địa bàn thuộc vùng dân tộc thiểu số, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định 50/2016/QĐ-TTg ngày 03/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020, Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 thì vùng dân tộc thiểu số và miền núi hiện nay được xác định gồm 5.266 xã, phường, thị trấn của 51 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và được chia thành 3 khu vực gồm: 1.935 xã khu vực III, 2.018 xã khu vực II và 1.313 xã khu vực I.

Đối với tỉnh Tuyên Quang: có 141/141 xã, phường, thị trấn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó có: 26 xã khu vực I, 54 xã khu vực II, 61 xã khu vực III. Như vậy, địa bàn xác định vùng dân tộc thiểu số của tỉnh Tuyên Quang bao gồm tất cả các xã, phường, thị trấn.

Trên đây là ý kiến của Ủy ban Dân tộc, đề nghị Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang căn cứ, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (để b/c);
- Cổng TTĐT của UBDT;
- Lưu: VT, CSDT (3b).

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Bế Thị Hồng Vân

 

Thuộc tính Công văn 580/UBDT-CSDT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu580/UBDT-CSDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/06/2019
Ngày hiệu lực06/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTuần trước
(10/06/2019)

Download Công văn 580/UBDT-CSDT

Lược đồ Công văn 580/UBDT-CSDT 2019 địa bàn thuộc vùng dân tộc thiểu số Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 580/UBDT-CSDT 2019 địa bàn thuộc vùng dân tộc thiểu số Tuyên Quang
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu580/UBDT-CSDT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýBế Thị Hồng Vân
        Ngày ban hành06/06/2019
        Ngày hiệu lực06/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTuần trước
        (10/06/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 580/UBDT-CSDT 2019 địa bàn thuộc vùng dân tộc thiểu số Tuyên Quang

            Lịch sử hiệu lực Công văn 580/UBDT-CSDT 2019 địa bàn thuộc vùng dân tộc thiểu số Tuyên Quang

            • 06/06/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/06/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực