Công văn 5802/TCT-KK

Công văn 5802/TCT-KK năm 2017 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5802/TCT-KK 2017 hoàn thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5802/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Trường Trung cấp kỹ thuật Miền Trung;

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 751/TCKTMT đề ngày 05/8/2017, công văn số 1053/TCKTMT-TC đề ngày 27/10/2017 của Trường Trung cấp kỹ thuật Miền Trung về việc hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại khoản Điều 22, Điều 23, Điều 24 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015;

- Căn cứ quy định tại Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp;

- Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 10 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 31/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013;

- Căn cứ hướng dẫn tại Điều 12, Điều 14, Điều 18, Điều 19 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT;

Căn cứ quy định, hướng dẫn nêu trên: Trường trung cấp kỹ thuật Miền Trung có đề nghị hoàn thuế, kỳ hoàn thuế từ tháng 12/2013 đến quý I/2015; Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện kiểm tra trước hoàn thuế, đề nghị Cục Thuế căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ, sổ sách, chứng từ kế toán tại đơn vị, trường hợp đáp ứng điều kiện hoàn thuế theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì xem xét, giải quyết hoàn thuế cho đơn vị. Cục thuế chịu trách nhiệm về trường hợp và các điều kiện được hoàn thuế theo đúng quy định pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Trường Trung cấp kỹ thuật Miền Trung được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, PC, CĐKT (BTC);
- Vụ CS, PC (TCT);
- Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa;
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5802/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5802/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2017
Ngày hiệu lực20/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5802/TCT-KK

Lược đồ Công văn 5802/TCT-KK 2017 hoàn thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5802/TCT-KK 2017 hoàn thuế giá trị gia tăng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5802/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Đại Trí
        Ngày ban hành20/12/2017
        Ngày hiệu lực20/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 5802/TCT-KK 2017 hoàn thuế giá trị gia tăng

            Lịch sử hiệu lực Công văn 5802/TCT-KK 2017 hoàn thuế giá trị gia tăng

            • 20/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực